Rho Definisjon

Rho er et mål på følsomheten til en opsjons pris for endringer i renten. Det er en av "grekerne" som brukes i opsjonshandel. En høy rho betyr at opsjonens pris vil bevege seg betydelig når rentene endres.

Betyr høy flyktighet høyt damptrykk? Generelt, ja, høy flyktighet betyr høyt damptrykk. Det er imidlertid noen forbehold å vurdere. For det første påvirkes damptrykket av både temperatur og trykk. Så hvis temperaturen er lav, vil damptrykket være lavere, selv om flyktigheten er høy. For det andre har noen stoffer et høyere damptrykk ved lavere temperaturer, på grunn av det faktum at molekylene deres har mer energi ved disse temperaturene. Til slutt følger noen stoffer ikke den generelle trenden med at damptrykket øker med flyktigheten.

Bør jeg kjøpe alternativer når IV er høy?

Det finnes ikke noe definitivt svar, og det finnes ikke noe enkelt eller universelt akseptert svar. Nøkkelbetraktningene er den underliggende sikkerheten, dine handelsmål og ditt syn på markedet.

Generelt sett har opsjoner en tendens til å være dyrere når implisitt volatilitet (IV) er høy. Dette er fordi IV er et mål på den forventede kursbevegelsen til det underliggende verdipapiret, og opsjonsprisene er delvis basert på IV til det underliggende.

Det er imidlertid et par ting å huske på. For det første er ikke IV den eneste faktoren som bestemmer opsjonsprisene. Andre faktorer som den underliggende prisen, tid til utløp og renter spiller også en rolle.

For det andre er ikke IV et perfekt mål på forventet prisbevegelse. Det er et fremtidsrettet tiltak, basert på markedets forventninger. Disse forventningene kan være nøyaktige eller ikke.

For det tredje kan IV endres raskt, og det som anses som "høy" IV i dag vil kanskje ikke anses som høyt i morgen. Dette er noe å huske på hvis du planlegger å holde en opsjon for en lengre periode.

Til slutt er det viktig å huske at opsjoner er et verktøy, og bør brukes på en måte som stemmer overens med dine overordnede handelsmål. Det er ikke noe entydig svar på spørsmålet om å kjøpe opsjoner eller ikke når IV er høy.

Hvordan påvirker rho alternativer?

Rho er et mål på følsomheten til en opsjons pris for endringer i renten. En høy rho betyr at opsjonens pris vil bevege seg betydelig når renten endres. Dette er viktig å vurdere når du velger en opsjonshandelsstrategi, da en høy rho kan gjøre et alternativ dyrere eller mindre verdifullt. Hva betyr en rho på 1? Når man analyserer opsjonshandelsstrategier, brukes den greske bokstaven rho for å representere endringshastigheten i prisen på en opsjon med hensyn til endringer i renten. En rho på 1 betyr at for hver 1 % endring i renten, vil prisen på opsjonen endres med 1 %.

Hvordan påvirker volatilitet rho?

Volatilitet, målt av CBOE Volatility Index (VIX), påvirker opsjonsmarkedet på noen få måter. Mest direkte påvirker det den "impliserte volatiliteten" til opsjoner. Dette er markedets beste estimat på den fremtidige volatiliteten til det underliggende verdipapiret, og brukes til å prise opsjoner. Når VIX er høy, betyr det at opsjoner er dyre (fordi implisitt volatilitet er høy), og når VIX er lav, betyr det at opsjoner er billige (fordi implisitt volatilitet er lav).

VIX påvirker også "skjevheten" i opsjonsmarkedet. Dette er forskjellen i implisitt volatilitet mellom out-of-the-money-opsjoner (opsjoner med innløsningskurser som er langt unna gjeldende kurs på det underliggende verdipapiret) og at-the-money-opsjoner (opsjoner med innløsningspriser som er nær gjeldende kurs på det underliggende verdipapiret). Når VIX er høy, er skjevheten vanligvis positiv (som betyr at out-of-the-money-alternativer er dyrere enn på-the-money-alternativer), og når VIX er lav, er skjevheten vanligvis negativ (som betyr at ut -of-the-money-alternativer er billigere enn på-pengene-alternativer).

Til slutt påvirker VIX "terminstrukturen" i opsjonsmarkedet. Dette er forskjellen i implisitt volatilitet mellom opsjoner med forskjellige utløpsdatoer. Når VIX er høy, er terminstrukturen vanligvis positiv (som betyr at opsjoner med kortere utløpsdatoer er dyrere enn opsjoner med lengre utløpsdatoer), og når VIX er lav, er terminstrukturen vanligvis negativ (som betyr at opsjoner med kortere utløpsdatoer er billigere enn alternativer med lengre utløpsdatoer).

Alle disse effektene kan sees i opsjonsmarkedet når VIX er høy eller lav.