Vega Definisjon

Vega er et mål på følsomheten til en opsjons pris for endringer i volatiliteten til den underliggende eiendelen. Det er et nøkkelmål for en opsjonshandlers risiko.

Vega-definisjonen er endringen i opsjonsprisen med hensyn til en 1 % endring i det underliggende aktivaets volatilitet.

Vega er alltid positiv for lange posisjoner og negativ for korte posisjoner.

For eksempel, hvis en opsjon har en vega på 0,50, og den underliggende aktivaens volatilitet øker med 1 %, vil opsjonens pris øke med $0,50.

Hva er smilrisiko?

Smilrisiko er risikoen som en opsjonshandler står overfor når den underforståtte volatiliteten til en opsjonskontrakt ikke er i tråd med den historiske volatiliteten til den underliggende eiendelen. Dette kan skje når markedet forventer et stort trekk i den underliggende eiendelen, men flyttingen blir ikke realisert.

Hva er opprinnelsen til ordet Vega? Opprinnelsen til ordet Vega er avledet fra det latinske ordet "Vega" som betyr "å falle". I sammenheng med opsjonshandel refererer vega til beløpet som prisen på en opsjonskontrakt endres med som svar på en endring på én enhet i den underliggende eiendelens volatilitet. For eksempel, hvis den underliggende aktivaens volatilitet øker med én prosent, vil opsjonskontraktens pris øke med mengden vega.

Hvorfor Vega er høyest på pengene?

Vega er et mål på en opsjons følsomhet for endringer i volatiliteten til den underliggende eiendelen. Det er en nøkkelkomponent i Black-Scholes-modellen for prisalternativer.

At-the-money-alternativer har høyest vega fordi de er mest følsomme for endringer i volatilitet. Dette er fordi at-the-money-opsjoner har størst tid til utløp og derfor størst tid for den underliggende eiendelens pris til å svinge.

Hva er gammahandel?

Gammahandel er en strategi som brukes av enkelte opsjonshandlere for å prøve å tjene på endringene i den underliggende prisen på eiendelen som opsjonskontrakten er basert på. Den grunnleggende ideen bak gammahandel er å kjøpe eller selge opsjonskontrakter basert på hvordan den underliggende eiendelens pris beveger seg, for å prøve å tjene penger.

Gammahandel kan være en risikabel strategi, fordi den innebærer å ta beslutninger basert på spådommer om hvordan den underliggende eiendelens pris vil bevege seg i fremtiden. Hvis traderen tar feil om sine spådommer, kan de tape penger.

Det er noen forskjellige måter å nærme seg gammahandel på. En vanlig tilnærming er å kjøpe opsjoner når prisen på den underliggende eiendelen stiger, og å selge opsjoner når prisen på den underliggende eiendelen faller.

En annen tilnærming er å kjøpe opsjoner når prisen på den underliggende eiendelen forventes å stige, og å selge opsjoner når den underliggende eiendelens pris forventes å falle. Denne tilnærmingen kalles noen ganger "deltasikring."

Gammahandel er ikke for alle. Det kan være en risikofylt strategi, og det krever en god forståelse av den underliggende eiendelens prisbevegelser.

Hva er et godt Delta for alternativer?

Et Delta er ganske enkelt endringshastigheten til en opsjons pris med hensyn til endringer i den underliggende eiendelens pris. Delta er viktig fordi det kan gi deg en god ide om hvor mye alternativet ditt vil være verdt til forskjellige underliggende aktivapriser.

Generelt sett betyr et Delta på 0,50 at for hver $1 bevegelse i den underliggende eiendelens pris, vil opsjonen få eller tape $0,50 i verdi. Et Delta på 1,00 betyr at for hver $1 bevegelse i den underliggende eiendelens pris, vil opsjonen få eller miste $1,00 i verdi.

Så, hva er et godt Delta for alternativer? Det avhenger virkelig av dine mål og mål. Hvis du ser etter et alternativ som vil flytte $0,50 for hver $1 bevegelse i den underliggende eiendelens pris, så vil et Delta på 0,50 være et godt valg. Imidlertid, hvis du ser etter et alternativ som vil flytte $1,00 for hver $1 bevegelse i den underliggende eiendelens pris, så vil et Delta på 1,00 være et bedre valg.