Hva er EBITDAR?

Begrepet "EBITDAR" står for "inntekt før renter, skatter, avskrivninger, amortisering og husleie." Det er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske ytelse og brukes ofte som et mål på selskapets evne til å generere kontantstrøm.

EBITDAR beregnes ved å ta et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT), legge tilbake avskrivninger og amortiseringskostnader, og deretter legge til tilbake leiekostnader. Denne beregningen gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps kontantstrømgenerering enn EBIT eller EBITDA, da det tar hensyn til virkningen av husleieutgifter på selskapets bunnlinje.

Selv om EBITDAR er en nyttig beregning, er det viktig å huske på at det ikke er et perfekt mål på et selskaps økonomiske resultater. EBITDAR tar for eksempel ikke hensyn til virkningen av tilbakekjøp av aksjer eller utbyttebetalinger på et selskaps kontantstrøm. I tillegg inkluderer ikke EBITDAR noen informasjon om et selskaps arbeidskapital eller gjeldsnivåer, noe som kan påvirke et selskaps evne til å generere kontantstrøm.

Hva er en god EBIT-margin etter bransje?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da den ideelle EBIT-marginen varierer avhengig av den spesifikke bransjen. For eksempel har bedrifter i detaljhandelen typisk lavere marginer enn de i teknologisektoren.

Når det er sagt, er en god EBIT-margin vanligvis en som er høyere enn bransjegjennomsnittet. Dette indikerer at selskapet genererer mer profitt per dollar av inntekter enn konkurrentene.

Det finnes en rekke måter å måle EBIT-margin på. En vanlig metode er å ganske enkelt ta selskapets EBIT (inntjening før renter og skatt) og dele den på den totale inntekten. Dette vil gi deg selskapets EBIT-margin i prosent.

En annen måte å måle EBIT-margin på er å sammenligne den med selskapets driftskostnader. Dette kan gjøres ved å ta selskapets EBIT og trekke fra driftsutgiftene. Dette vil gi deg selskapets driftsmargin.

Driftsmarginen er en god måte å måle en bedrifts lønnsomhet på, da den ekskluderer ikke-driftsutgifter som renter og skatter.

For å oppsummere er det ikke noe fasitsvar på spørsmålet om hva som er en god EBIT-margin etter bransje. En god margin er imidlertid vanligvis en som er høyere enn bransjegjennomsnittet, og det finnes en rekke måter å måle den på.

Hvilke selskaper bruker EBITDAR?

EBITDAR er et mål på et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger, amortiseringer og husleiekostnader er trukket fra. Det er en populær beregning som brukes av selskaper i en rekke bransjer for å måle deres økonomiske resultater.

Noen av selskapene som bruker EBITDAR inkluderer:

-Avis Budget Group
-Carnival Corporation & plc
-Delta Air Lines
-Hertz Global Holdings
-Marriott International
-Norwegian Cruise Line Holdings
-Royal Caribbean Cruises Ltd.
-Starwood Hotels & Resorts Worldwide
-The Walt Disney Company Er 20 % en god EBITDA? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet siden det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke bransjen, selskapets generelle økonomiske helse og de nåværende økonomiske forhold. Generelt anses imidlertid en EBITDA på 20 % å være ganske bra.

Hvordan beregner du EBITDA på nettet?

EBITDA er definert som resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer. Det er et mål på en bedrifts driftslønnsomhet.

For å beregne EBITDA må du samle inn følgende informasjon:

1. Nettoinntekt
2. Rentekostnad
3. Skatter
4. Avskrivninger og amortiseringer

Fra denne informasjonen , kan du beregne EBITDA ved å legge til nettoinntekt, rentekostnader, skatter og avskrivninger og amortiseringer.

Er en 10 % EBITDA bra?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert bransjen der selskapet opererer, selskapets størrelse og dets økonomiske helse. Generelt anses imidlertid en EBITDA-margin på 10 % å være god.