Hva er EBITDAR?

Begrepet «EBITDAR» står for «inntekt før renter, skatter, avskrivninger, amortisering og husleie.» Det er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske ytelse og brukes ofte som et mål på selskapets evne til å generere kontantstrøm. EBITDAR beregnes ved å ta et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT), legge tilbake avskrivninger … Les mer