Hvordan outsourcing fungerer i virksomheten, med eksempler

Hvordan outsourcing fungerer i virksomheten, med eksempler Hva er outsourcing forklare fordelene og ulempene? Outsourcing er prosessen med å inngå kontrakter med et annet selskap for å levere varer eller tjenester som din bedrift trenger. Outsourcing brukes ofte for å spare penger, men det kan også bidra til å forbedre kvaliteten eller hastigheten på produksjonen. … Les mer

Hva du bør vite om ikke-kjernevarer

Ikke-kjerneelementer er de elementene som ikke er avgjørende for driften av virksomheten din. De anses ofte for å være skjønnsmessige elementer som kan kuttes eller reduseres uten å påvirke den generelle driften av virksomheten. Ikke-kjernevarer kan inkludere ting som reklame, kontormøbler og visse ansattes fordeler. Hva er ikke-kjernearbeidere? Det finnes mange typer arbeidere i næringslivet, … Les mer

Hva er Enterprise Risk Management (ERM) og hvordan fungerer det?

Hva er Enterprise Risk Management (ERM) og hvordan fungerer det? Hva gjør bedriftsrisikostyring? Enterprise risk management (ERM) er en koordinert tilnærming til å håndtere en organisasjons eksponering for risiko. Den omfatter alle risikoer, inkludert finansiell, operasjonell, strategisk og omdømmerisiko. ERM er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å identifisere og håndtere risikoer før de blir … Les mer

Forstå satellittoperasjoner

Begrepet «Forstå satellittoperasjoner» omfatter en enorm og stadig voksende kunnskapsmengde. Det inkluderer å forstå fysikken i hvordan satellitter fungerer, ingeniør- og designprinsippene som brukes til å bygge dem, forretningsmodellene som brukes til å finansiere og drifte dem, og det regulatoriske miljøet de opererer i. Satellittindustrien er i stadig utvikling, og de som jobber i den … Les mer

Forstå finansieringshull

Når en bedrift prøver å sikre finansiering, er en av de viktigste tingene som investorer vil se på bedriftens forståelse av finansieringshullene. Et finansieringsgap er ganske enkelt forskjellen mellom mengden penger som en virksomhet har tilgjengelig for den og mengden penger den trenger for å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Investorer ønsker å se at en … Les mer

Definisjon av ansvar

Ansvar er definert som en forpliktelse for en person eller organisasjon til å betale til en annen person eller organisasjon, vanligvis i form av penger. Forpliktelsen kan gjelde en rekke ting, for eksempel betaling av varer eller tjenester, eller tilbakebetaling av gjeld. Hvordan fungerer et aksjeselskap? Et aksjeselskap (eller Ltd.) er en forretningsstruktur i Storbritannia, … Les mer

Viktigheten av kapasitetsstyring

Viktigheten av kapasitetsstyring Hva er strategisk kapasitetsplanlegging? Strategisk kapasitetsplanlegging er prosessen med å bestemme den riktige blandingen av ressurser (f.eks. mennesker, utstyr, fasiliteter) for å støtte en organisasjons langsiktige vekststrategi. Målet er å sikre at organisasjonen har kapasitet til å møte fremtidig etterspørsel og unngå unødvendig overskuddskapasitet. Det er fire nøkkeltrinn i den strategiske kapasitetsplanleggingsprosessen: … Les mer

Bak plansponsorer

En plansponsor er den juridiske enheten som etablerer og vedlikeholder en pensjonsordning. Plansponsoren er vanligvis arbeidsgiveren når det gjelder en pensjonsordning på arbeidsplassen, men kan også være en arbeidstakerorganisasjon, for eksempel en fagforening. Plansponsor er ansvarlig for at planen er i samsvar med gjeldende lover og regler. Begrepet «bak plansponsorer» refererer til det faktum at … Les mer

Betydningen, typene, eksempler og kritikk av sosialt ansvar i næringslivet

Bedriftens samfunnsansvar: Definisjon, typer, eksempler, fordeler og ulemper. Hva er typene sosialt ansvar i næringslivet? Det er fire hovedtyper av samfunnsansvar i næringslivet: 1. Miljøansvar 2. Etisk ansvar 3. Filantropisk ansvar 4. Samfunnsansvar Hver av disse typer sosialt ansvar har sitt eget unike sett med utfordringer og muligheter. 1. Miljøansvar Miljøansvar refererer til en virksomhets … Les mer

Grunnleggende om kiosker

Fordeler og ulemper med kiosker. Hva betyr kiosk innen teknologi? En kiosk er en dataterminal som gir tilgang til informasjon eller tjenester. Kiosker finnes vanligvis i områder med høy trafikk, for eksempel flyplasser, kjøpesentre og knutepunkter for offentlig transport. De brukes ofte til å gi veibeskrivelser, værmeldinger, nyheter og annen informasjon. Noen kiosker tilbyr også … Les mer