EBITDA: Betydning, formel og historie

EBITDA: Mening, formel, historie. Hva står Ebita for? Ebita står for "Earnings Before Interest, Taxes and Amortization." Det er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer renter, skatter og amortiseringskostnader.

Hvordan beregnes EBITDA for små bedrifter?

EBITDA beregnes ved å ta et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering. Denne beregningen brukes ofte til å måle et selskaps driftsresultat, da det fjerner ikke-driftsutgifter.

For å beregne EBITDA trenger du et selskaps regnskap. Finn først selskapets nettoinntekt. Denne finner du på resultatregnskapet. Deretter legger du tilbake renteutgifter, skatter, avskrivninger og amortisering. Dette tallet vil være selskapets EBITDA.

Hva er meningen med begrepene EBIT og EBITDA?

EBIT er et akronym for «inntjening før renter og skatter». EBITDA er et akronym for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Begge disse begrepene brukes for å måle et selskaps lønnsomhet.

EBIT måler et selskaps lønnsomhet før det tas hensyn til renter og skatter. Denne beregningen brukes ofte til å sammenligne selskaper i samme bransje, da den gir et klart bilde av hvor mye profitt et selskap genererer fra kjernevirksomheten.

EBITDA måler et selskaps lønnsomhet før det tas hensyn til renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer. Denne beregningen brukes ofte til å sammenligne selskaper på tvers av ulike bransjer, da den gir et klart bilde av et selskaps generelle økonomiske helse.

Avskrivninger og amortiseringer er ikke-kontante utgifter som brukes til å redegjøre for slitasje på et selskaps eiendeler over tid. Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger.

Både EBIT og EBITDA er nyttige beregninger for å vurdere et selskaps lønnsomhet. EBITDA er imidlertid en mer omfattende beregning, da den inkluderer ikke-driftskostnader som renter og avskrivninger. Er EBIT et GAAP-mål? I følge Financial Accounting Standards Board (FASB) er EBIT ikke et GAAP-mål. EBIT står for resultat før renter og skatter, og er et mål på en bedrifts lønnsomhet som ekskluderer renter og skatter. Er EBITDA periodisering eller kontantbasis? EBITDA er et periodiseringsmål for inntjening. Det betyr at den inkluderer alle inntekter som er opptjent i perioden, selv om de ennå ikke er innkrevd, og alle utgifter som er pådratt i perioden, selv om de ennå ikke er betalt.