Hva er over-the-line kostnader?

Over-the-line kostnader er de som påløper i normal virksomhet, før eventuelle inntekter eller utgifter knyttet til finansiering er tatt i betraktning. Disse kostnadene inkluderer elementer som råvarer, arbeidskraft og overhead.

Hva er forskjellen mellom EBIT og EBITDA?

EBIT står for «inntjening før renter og skatter». EBITDA står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Begge er mål på en bedrifts lønnsomhet.

Hovedforskjellen mellom EBIT og EBITDA er at EBITDA inkluderer avskrivninger og amortiseringer i beregningen, mens EBIT ikke gjør det. Avskrivninger og amortisering er begge ikke-kontante utgifter, noe som betyr at de ikke krever at selskapet bruker penger i inneværende periode.

EBITDA brukes ofte som et mål på et selskaps operasjonelle kontantstrøm, fordi det ekskluderer ikke-kontante utgifter som avskrivninger og amortiseringer. Av denne grunn blir EBITDA noen ganger referert til som "driftskontantstrøm før renter og skatter."

EBITDA er ikke et perfekt mål på et selskaps operasjonelle kontantstrøm, fordi det fortsatt inkluderer poster som renter og skatter, som kan være betydelige kontantutgifter. Imidlertid er EBITDA et mer nøyaktig mål på et selskaps operasjonelle kontantstrøm enn EBIT, fordi det ekskluderer ikke-kontante elementer som avskrivninger og amortisering. Er EBITDA det samme som inntekter? Nei, EBITDA er ikke det samme som inntekt. EBITDA står for resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering. Denne beregningen brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og beregnes ved å legge tilbake disse fire utgiftene til nettoinntekten. Inntekter, derimot, er det totale beløpet som et selskap henter inn fra sine forretningsaktiviteter.

Hva er et linjeelementeksempel? En linje er en vare i en regnskapspost som viser et enkelt antall, for eksempel salg, utgifter eller eiendeler. I et finansregnskap presenteres linjeelementer vanligvis som en liste. For eksempel kan et selskaps resultatregnskap inkludere linjer for salg, varekostnader og driftskostnader.

Hva er forskjellen mellom ATL og BTL?

ATL (Above the Line) og BTL (Below the Line) er begge typer markedsføring. ATL er mer tradisjonell og omfatter massemediereklame, som TV, radio og trykte annonser. BTL er mer moderne og inkluderer målrettet markedsføringstiltak, som direktereklame, e-post og sosiale medier.

Er EBITDA topplinje eller bunnlinje?

EBITDA er et akronym som står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Det er et mål på et selskaps økonomiske resultater som ekskluderer disse utgiftene for å gi et mer nøyaktig bilde av selskapets operasjonelle kontantstrøm.

EBITDA anses å være et topplinjemål, fordi det inkluderer inntekter fra et selskaps kjernevirksomhet. Dette er i motsetning til bunnlinjemål som nettoinntekt, som bare inkluderer overskudd etter at alle utgifter er trukket fra.