Bear put spread: definisjon, eksempel, bruk, risiko

. Bear Put spread: Definisjon og eksempel

En bear put spread er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon med en lavere innløsningspris og selge en salgsopsjon med en høyere innløsningspris. Strategien brukes når investor forventer at prisen på den underliggende eiendelen faller. Hvordan lukker du et put-spread? For å lukke en salgsspread må du kjøpe tilbake salgsopsjonen du solgte og samtidig selge salgsopsjonen du kjøpte. Nettoeffekten er at du kjøper tilbake spredningen. Når bør du selge en put? Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert dine investeringsmål, din risikotoleranse og gjeldende markedsforhold. Hvis du er bullish på en bestemt aksje eller indeks, kan det å selge en put være en god måte å generere inntekt på eller å skaffe den underliggende verdipapiret til en rabatt. Salg av puts innebærer imidlertid også betydelig risiko, ettersom du kan bli tildelt aksjen til en pris under gjeldende markedsverdi, noe som betyr at du vil pådra deg et tap. Hvilken er best bear call spread eller bear put spread? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den underliggende eiendelen, markedsforholdene og traderens spesifikke mål. Generelt vil imidlertid en bear call spread være mer effektiv når den underliggende eiendelen forventes å synke i verdi, mens en bear put spread vil være mer effektiv når den underliggende eiendelen forventes å oppleve volatilitet.

Hvorfor sprer et bjørnekall seg?

En bear call spread er en opsjonshandelsstrategi som brukes når traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen faller. Strategien innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon med en lavere innløsningspris og selge en kjøpsopsjon med en høyere innløsningspris, hvor begge opsjonene har samme utløpsdato. Handelsmannens fortjeneste er differansen mellom premiene som betales for de to alternativene.

Hovedfordelen med bear call spread er at den begrenser traderens risiko. Maksimal risiko er forskjellen mellom innløsningsprisene for de to opsjonene, minus premien som betales for opsjonen med den laveste innløsningskursen. Maksimal fortjeneste er premien mottatt for opsjonen med den høyere innløsningsprisen.

En annen fordel med bear call-spredningen er at den lar traderen dra nytte av tidsforfallet til opsjonene. Når utløpsdatoen for opsjonene nærmer seg, vil verdien av opsjonene synke. Dette skyldes det faktum at sannsynligheten for at prisen på den underliggende eiendelen faller under innløsningskursen på opsjonen avtar etter hvert som tiden går.

Bear call spread er en relativt enkel opsjonshandelsstrategi som kan brukes av både nybegynnere og erfarne tradere.

Hva er en 1x2 put spread?

En 1x2 salgsspredning er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge to salgsopsjoner med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Utløsningsprisen på salgsopsjonen du kjøper er lavere enn innløsningsprisen på de to salgsopsjonene du selger. Denne strategien er også kjent som en bull put spread.