Hva er en spredningsopsjon?

En spredningsopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser. Traderen håper å tjene på forskjellen mellom de to utløsningsprisene.

Det er to hovedtyper av spredningsalternativer: oksespredningsalternativer og bjørnespredningsalternativer.

En bull spread opsjonsstrategi brukes når traderen tror den underliggende eiendelen vil stige i pris. Traderen kjøper en lavere utløsningsprisopsjon og selger en høyere innløsningsprisopsjon. De håper å tjene på forskjellen mellom de to streikprisene ettersom den underliggende eiendelen øker i pris.

En bear spread opsjonsstrategi brukes når traderen tror den underliggende eiendelen vil falle i pris. Traderen kjøper en høyere utløsningsprisopsjon og selger en lavere utløsningsprisopsjon. De håper å tjene på forskjellen mellom de to streikprisene ettersom den underliggende eiendelen synker i pris.

Hvordan beregner du spredning? For å beregne spredningen, må du ta budprisen og trekke fra salgsprisen. Budprisen er prisen kjøpere er villige til å betale for verdipapiret, og salgskurs er prisen selgere er villige til å akseptere for verdipapiret. Budprisen er alltid lavere enn utsalgsprisen, og spredningen er differansen mellom de to prisene.

Hvordan legger du inn et opsjonsspredning?

Opsjonsspreader skapes ved å kjøpe og selge opsjoner av samme underliggende aktiva til forskjellige innløsningspriser og/eller utløpsdatoer. Den vanligste typen opsjonsspread er en vertikal spredning, som skapes ved å kjøpe og selge opsjoner med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser.

For å legge inn en opsjonsspredning, må du legge inn to separate bestillinger: en for å kjøpe opsjonen til den laveste utløsningsprisen og en for å selge opsjonen til den høyere utløsningsprisen. For eksempel, hvis du ønsker å legge inn en vertikal spredning på XYZ-aksjen med en innløsningspris på $50 og en innløsningspris på $60, vil du legge inn en ordre om å kjøpe $50 XYZ-kallet og en ordre om å selge $60 XYZ-samtalen.

Hva er de to typene oppslag?

Det er to typer spreads i opsjonshandel:

1. Vertikale spreads
2. Horisontale spreads

Hva er en annen måte å si spread?

Det er noen forskjellige måter å si spredning i opsjonshandelsverdenen. En måte å si spredning på er ganske enkelt forskjellen mellom budet og salgsprisen. Så hvis budprisen for et bestemt alternativ er $10 og salgsprisen er $12, vil spredningen være $2.

En annen måte å si spredning på er avstanden mellom de to streikene til et alternativ. Så hvis du har en kjøpsopsjon med en innløsningspris på $50 og en salgsopsjon med en innløsningspris på $60, vil spredningen være $10.

Til slutt kan spredning også referere til totalkostnaden for handelen. Så hvis du kjøper en kjøpsopsjon for $5 og selger en salgsopsjon for $3, vil spredningen være $2.

Hvilke tre typer pålegg brukes i Canape?

Det er tre hovedtyper av spread brukt i Canape:

1. Bull Call Spread: Dette er en bullish strategi som involverer samtidig kjøp av kjøpsopsjoner til en lavere innløsningspris og salg av kjøpsopsjoner til en høyere innløsningspris. Målet med denne spredningen er å tjene på en økning i den underliggende eiendelens pris, med maksimal profitt som oppnås hvis den underliggende eiendelens pris øker til den høyere innløsningsprisen.

2. Bear Put Spread: Dette er en bearish strategi som involverer samtidig kjøp av salgsopsjoner til en høyere innløsningspris og salg av salgsopsjoner til en lavere innløsningspris. Målet med denne spredningen er å tjene på en nedgang i den underliggende eiendelens pris, med maksimal profitt som oppnås hvis den underliggende eiendelens pris synker til den lavere streikprisen.

3. Straddle: Dette er en nøytral strategi som involverer samtidig kjøp av kjøps- og salgsopsjoner med samme innløsningspris. Målet med denne spredningen er å tjene på en bevegelse i den underliggende eiendelens pris i begge retninger, med maksimal profitt som oppnås hvis den underliggende eiendelens pris beveger seg kraftig i begge retninger.