Condor Spread Definisjon

En condor spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av fire opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Utløsningsprisene på opsjonskontraktene er vanligvis jevnt fordelt, og spredningen er vanligvis konstruert med to kjøpte opsjonskontrakter og to solgte.

Condor-spreaden brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen ikke vil bevege seg mye over levetiden til opsjonskontraktene. Spredningen er konstruert slik at traderen vil tjene penger hvis prisen på den underliggende eiendelen holder seg innenfor et visst område. Hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg utenfor dette området, vil traderen pådra seg et tap.

Condor-spredningen kan brukes med opsjoner på aksjer, indekser, ETFer og andre verdipapirer.

Hvordan fungerer anropsspredninger?

Call spreads er en type opsjonshandel som innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon og selge en annen kjøpsopsjon med en høyere innløsningspris. Handelen anses som bullish fordi det satser på at den underliggende aksjen vil stige nok til å gjøre alternativet med lavere innløsning verdt mer enn alternativet med høyere innløsning.

Spreaden er forskjellen mellom de to strikeprisene. Så hvis du kjøper en samtale med en innløsningspris på $50 og selger en samtale med en innløsningspris på $60, er spredningen $10.

Handelen anses som "lang" fordi du kjøper en opsjon. Og det er "ringe" fordi du kjøper retten til å kjøpe den underliggende aksjen. Hvis du skulle selge de samme to alternativene, ville det være en "put spread" fordi du selger retten til å selge aksjen.

Nøkkelen til enhver spreadhandel er å håndtere risikoen. Og med samtalespreader er den største risikoen at aksjen vil stige over den høyere innløsningskursen, noe som gjør begge alternativene verdiløse. For å kompensere for den risikoen kan du selge en samtale med en enda høyere innløsningspris. Det kalles en "call ratio spread."

Med en samtaleforholdsspredning vil du kjøpe én samtale med en innløsningspris på $50, selge to samtaler med en innløsningspris på $60, og selge en samtale med en innløsningspris på $70. Nå, hvis aksjen stiger til $71, er $50-kallet verdt $21, $60-samtalene er verdt $11 hver, og $70-kallet er verdt $1. Så du har tjent $2. Men hvis aksjen stiger til $72, er alle tre alternativene verdiløse og du har tapt $3.

Det som er viktig å huske med enhver spreadhandel er at fortjenesten din er begrenset, men risikoen din er også begrenset. Det er derfor spread trading er en populær strategi for opsjonshandlere.

Hva er en kondorjobb?

En kondorjobb, også kjent som en deltanøytral handel, er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Målet med denne strategien er å tjene på forskjellen i premiene til de to alternativene, samtidig som man sikrer seg mot muligheten for at den underliggende eiendelen beveger seg i begge retninger.

For å konstruere en kondorjobb, kjøper traderen først en out-of-the-money kjøpsopsjon og en out-of-the-money salgsopsjon med samme utløpsdato. Disse opsjonene kjøpes vanligvis med rabatt, da de sannsynligvis vil utløpe verdiløse hvis den underliggende eiendelen forblir på eller nær nåværende pris. Traderen selger deretter en in-the-money-kjøpsopsjon og en in-the-money-salgsopsjon med samme utløpsdato. Disse opsjonene selges vanligvis til en premie, da de sannsynligvis vil ha en viss egenverdi ved utløp.

Det viktigste å huske på om kondorjobber er at de kun er lønnsomme hvis den underliggende eiendelen ikke beveger seg vesentlig i noen av retningene i løpet av opsjonenes levetid. Hvis eiendelen beveger seg, vil traderen sannsynligvis pådra seg tap på den ene siden av handelen, motvirket av gevinster på den andre. Som sådan er kondorjobber best egnet for markeder som er relativt stabile.

Hva er bedre enn jernkondor?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av den spesifikke situasjonen og målene til næringsdrivende. Noen mulige svar inkluderer:

- En straddle anses ofte for å være en mer aggressiv strategi enn en jernkondor og kan være mer egnet for tradere som forventer et stort trekk i den underliggende eiendelen.

- En sommerfuglspredning kan være mer egnet for tradere som leter etter en definert risiko/belønningsprofil og er mindre bekymret for retningen på bevegelsen.

- En kalenderspredning kan være mer egnet for tradere som forventer en gradvis bevegelse i den underliggende eiendelen over tid.

Hvordan tjener jernkondorer penger?

Jernkondorer er en av de mest populære alternativstrategiene fordi de tilbyr investorer en måte å tjene på et bredt spekter av underliggende markedsforhold.

En jernkondor er en opsjonsstrategi som innebærer at man samtidig holder fire forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser.

Opsjonskontraktene er typisk to puts og to calls, og de kjøpes og selges alle samtidig.

Opsjonskontraktene kjøpes og selges typisk med samme utløpsdato.

Jernkondorstrategien har fått navnet sitt fra det faktum at opsjonskontraktene danner en "kondor"-form på et prisdiagram.

Jernkondoren er en nøytral strategi, noe som betyr at den tjener på manglende bevegelse i den underliggende eiendelen.

Nøkkelen til å tjene penger med en jernkondor er å riktig forutsi volatilitetsnivået i den underliggende eiendelen.

Hvis den underliggende eiendelen er relativt volatil, vil jernkondoren tape penger.

Hvis den underliggende eiendelen er relativt stabil, vil jernkondoren tjene penger.

Jernkondoren er en strategi med begrenset risiko og begrenset belønning.

Det maksimale fortjenestepotensialet er differansen mellom innløsningsprisene til de to opsjonskontraktene.

Maksimalt tapspotensial er premien som betales for opsjonskontraktene.

Jernkondorer er en populær alternativstrategi fordi de tilbyr investorer en måte å tjene på et bredt spekter av underliggende markedsforhold. Nøkkelen til å tjene penger med en jernkondor er å riktig forutsi volatilitetsnivået i den underliggende eiendelen.