Kredittspredning: Hva det betyr for obligasjoner og opsjonsstrategi

Kredittspredning: Hva det betyr for obligasjoner og opsjonsstrategi.

Kan kredittspreader være negative?

Ja, kredittspreader kan være negative. Generelt er en kredittspread enhver strategi for handel med opsjoner som resulterer i en netto kreditt til traderens konto. Det finnes mange ulike typer kredittspreader, men den vanligste er den vertikale kredittspreaden.

En vertikal kredittspread innebærer samtidig kjøp og salg av opsjonskontrakter med ulike innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Opsjonskontraktene er "vertikalt" tilpasset fordi de har forskjellige innløsningspriser. Traderen inngår en vertikal kredittspread ved å kjøpe alternativet med lavere innløsningspris og selge alternativet med høyere innløsningspris.

La oss for eksempel si at en trader kjøper et 50. juli-kall for $2 og selger et 55. juli-kall for $0,50. Nettokreditten til traderens konto vil være $1,50 ($2 - $0,50).

Det viktigste å huske på med kredittspreader er at de krever at prisen på den underliggende eiendelen beveger seg i riktig retning for at handelen skal være lønnsom. Hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg i feil retning, vil handelen tape penger.

En vertikal kredittspread er en handel med begrenset risiko/begrenset belønning. Det maksimalt mulige tapet er differansen mellom innløsningsprisene på opsjonskontraktene minus mottatt netto kreditt. Den maksimale mulige belønningen er den mottatte nettokreditten.

I eksemplet ovenfor vil maksimalt mulig tap være $3,50 ($5 - $1,50) og maksimal mulig belønning vil være $1,50.

Det er også viktig å merke seg at kredittspreader kan være negative selv om netto mottatt kreditt er positiv. La oss for eksempel si at en trader kjøper en 50. juli-anrop for $2 og selger en 45. juli-call for $0,50. Nettokreditten til traderens konto vil være $1,50 ($2 - $0,50). Det maksimale mulige tapet på handelen vil imidlertid være $4,50 ($5 - $0

Når kan du lukke en kredittspread?

En kredittspread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato dato. Opsjonene er vanligvis av samme type (f.eks. to kjøpsopsjoner eller to salgsopsjoner).

En kredittspread kan lukkes når som helst før utløp. Tidspunktet for når en kredittspread skal lukkes, avhenger av målene av handelen og markedsforholdene på det tidspunktet

Hvis målet med handelen var å bare tjene premien, kan handelen stenges så snart premien er innkrevd

Dersom formålet med handelen skulle dra nytte av et trekk i det underliggende verdipapiret, så kan handelen holdes til det underliggende verdipapiret når ønsket pris. Handelen kan også stenges tidlig dersom markedsforholdene endres og det ikke lenger ser gunstig ut å holde posisjon

Hva er en kreditt spr ead risiko?

En kredittspread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av to opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges samtidig, og spredningen opprettes ved å "kreditere" kontoen med inntektene fra salget av det høyere priset alternativet og bruke disse midlene til å betale for kjøpet av det lavere priset alternativet.

Kredittspreadstrategien er en måte å satse på at prisen på den underliggende eiendelen ikke vil bevege seg mye før utløpet. Ved å selge det høyere priset alternativet og kjøpe det lavere priset alternativet, begrenser traderen effektivt oppsidepotensialet til handelen mens han fortsatt deltar i enhver nedsidebevegelse.

Risikoen for en kredittspreadhandel er at prisen på den underliggende eiendelen beveger seg mer enn traderen forventet, noe som resulterer i et tap. Tapsbeløpet vil avhenge av hvor mye prisen beveger seg og hvor opsjonene er priset ved utløp.

For å begrense risikoen for en kredittspreadhandel, kan tradere bruke stop-loss-ordrer eller begrense eksponeringen ved kun å handle en liten del av den totale kontosaldoen.

Hvordan leser du en kredittspread?

En kredittspread er en strategi som brukes i opsjonshandel som innebærer å selge en opsjon og kjøpe en annen opsjon med en annen innløsningspris, men med samme utløpsdato. Alternativene involvert i en kredittspread kan være enten puts eller calls.

Nøkkelen til å forstå en kredittspread er å huske at når du selger en opsjon, er du forpliktet til å enten kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til innløsningskursen hvis opsjonen utøves. På den annen side, når du kjøper en opsjon, har du rett, men ikke plikt, til enten å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til innløsningskursen.

Med en kredittspread vil opsjonen du selger alltid ha en lavere innløsningspris enn opsjonen du kjøper. For eksempel, hvis du solgte en put med en innløsningspris på $50 og kjøpte en put med en innløsningspris på $60, ville det være en kredittspread.

Grunnen til at det kalles en kredittspread er fordi når du går inn i handelen, mottar du en kreditt. Det er fordi du selger en opsjon med en høyere premie enn opsjonen du kjøper. Premien er prisen på opsjonskontrakten.

Hvor mye premie du mottar avhenger av en rekke faktorer, inkludert kursen på det underliggende verdipapiret, forskjellen i innløsningskurser (jo større forskjell i innløsningskurs, jo høyere premie) og hvor lang tid det tar før utløp (denne lengre tid til utløp, jo høyere premie).

Målet ditt i en kredittspread-handel er at spreaden skal begrenses slik at du kan kjøpe tilbake opsjonen du solgte til en lavere pris enn du solgte den for, og deretter selge opsjonen du kjøpte tilbake til en høyere pris enn du betalte for det. Hvis du kan gjøre det, vil du tjene penger.

Det er noen forskjellige måter å gå inn og ut av en kredittspreadhandel. En måte er å kjøpe tilbake opsjonen du solgte når spreaden smalner

Hva betyr det når obligasjonsspreadene øker? Når obligasjonsspreadene øker, betyr det at forskjellen mellom avkastningen på to obligasjoner har økt. Dette skjer vanligvis når en obligasjon oppfattes som mer risikofylt enn den andre, og investorer er villige til å akseptere en lavere avkastning på den mindre risikofylte obligasjonen for å oppveie risikoen. Obligasjonsspreader kan også øke på grunn av endringer i renten, da obligasjoner med ulik løpetid vil påvirkes ulikt av renteendringer.