Definisjon av alternativ for kredittspredning

En kredittspreadopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av to opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Opsjonene er vanligvis salgsopsjoner eller kjøpsopsjoner. Opsjonene kjøpes og selges for å generere en kreditt, som er differansen mellom premien på opsjonen som selges og premien på opsjonen som kjøpes. Kredittspreadopsjonsstrategien brukes for å prøve … Les mer