Hva er en tenketank?

De siste årene er det stadig mer vanlig å høre om tenketanker. Dette er tverrfaglige institusjoner, organisasjoner eller ekspertgrupper som søker å studere et bestemt tema (det være seg et politisk, økonomisk, sosialt eller vitenskapelig problem) og gir ideer eller råd. For å respektere den bokstavelige betydningen på engelsk ("tanketank") har tenketanker som sin funksjon den intellektuelle refleksjonen over saker av svært variert karakter (økonomisk, militær, teknologisk, sosial, kulturell, politisk, etc.) og, på denne måten, gi råd til politiske partier eller andre organisasjoner som kan eller ikke kan bruke retningslinjene i deres innsatsfelt.

Hva er opprinnelsen til tenketanker?

Konseptet med tankesmedje vurderer en militær opprinnelse, siden det var under andre verdenskrig da de ble populære. Den kalde krigen mellom Russland og USA, sammen med den økende innflytelsen fra politiske partier i samfunnet, førte til fremveksten av disse "idélaboratoriene" med den hensikt å fremme eller styrke visse meninger. Men litt etter litt ble disse organisasjonene noe mer uavhengige, og ledet sitt kall og funksjoner til et mer akademisk, mindre partisk miljø.

Hovedfunksjonene til en tenketank

En tenketank kan oversettes til spansk som et idélaboratorium, en tenketank eller et strategisk skap eller forskningskap. Selv om noen kan være direkte relatert til en eller annen politisk ideologi, er tankesmier vanligvis uavhengige og ideelle organisasjoner som foreslår en rekke ideer med det formål å hjelpe offentlige anliggender med å forbedre borgernes liv og administrere samfunnet. best mulig måte.

I tillegg til å promotere Økonomisk politikk og sosiale tenketanker utfører også andre svært viktige funksjoner, for eksempel:

  • Skape og fremme rom for dialog og debatt
  • Utvikle fremtidige politiske paneler for effektiv beslutningstaking
  • Kanaliser og fordel midler til bevegelser og andre politiske aktører

På samme måte prøver tankesmier å bestemme de mest forutsigbare retningslinjene og handlingsplanene for å forbedre visse spørsmål som direkte berører befolkningen, for eksempel politikk for utdanning, helse eller sysselsetting, pensjoner, virkningen av teknologi, byutvikling, trekkbevegelser osv.