Definisjon av brukervennlighet

Bruksretten er en reell rettighet som gir muligheten til å nyte eiendommen til en annen person, brukerretten, selv om han ikke har eiendommen. I denne forstand har du rett til å nyte det gode og få fruktene av det, både i natur og økonomisk. Blant bruksegenskapene kjennetegner vi at det er en overførbar og midlertidig … Les mer

Kategorier B

Hva er en dobbel operasjon?

En dobbel transaksjon, også kjent som en samtidig transaksjon, består av to salg knyttet i motsatt retning. Det vil si at de ansettes samtidig, men har øyeblikk av likvidasjon forskjellig. For klienten som kjøper verdipapirene i den første transaksjonen av dobbeltoperasjonen, er det da et midlertidig anskaffelse, mens det for hans motpart er et midlertidig … Les mer

Kategorier D