Hva er en dobbel operasjon?

En dobbel transaksjon, også kjent som en samtidig transaksjon, består av to salg knyttet i motsatt retning. Det vil si at de ansettes samtidig, men har øyeblikk av likvidasjon forskjellig. For klienten som kjøper verdipapirene i den første transaksjonen av dobbeltoperasjonen, er det da et midlertidig anskaffelse, mens det for hans motpart er et midlertidig … Les mer