Cutoff Point

Et grensepunkt er punktet der en trader bestemmer seg for å iverksette tiltak på en handel. Dette kan være punktet der traderen går inn i en handel, eller det kan være punktet der traderen bestemmer seg for å avslutte en handel. Et grensepunkt er vanligvis basert på en teknisk analyse av markedet, eller på en … Les mer

Hva er datautvinning?

Hvordan det fungerer, fordeler, teknikker og eksempler. Hva er Data Mining? Data mining er prosessen med å trekke ut verdifull informasjon fra store datasett. Den kan brukes til å finne trender, mønstre og sammenhenger. Data mining kan også brukes til å forutsi fremtidige hendelser. Fordeler med datautvinning Datautvinning kan brukes til å forbedre forretningsbeslutninger, optimalisere … Les mer

Hva er panteretten?

Begrepet skatt brukes vanligvis i den økonomiske sfæren, der den brukes med flere betydninger. Hovedsakelig er en panterett en type byrde, begrensning eller forpliktelse som er etablert på en god eller økonomisk transaksjon. Ordet avgift brukes i skatteområdet basert på artikkel 55 og følgende i den alminnelige skatteloven av 17. desember 2003. I denne forstand … Les mer

Kategorier E