Hva er panteretten?

Begrepet skatt brukes vanligvis i den økonomiske sfæren, der den brukes med flere betydninger. Hovedsakelig er en panterett en type byrde, begrensning eller forpliktelse som er etablert på en god eller økonomisk transaksjon. Ordet avgift brukes i skatteområdet basert på artikkel 55 og følgende i den alminnelige skatteloven av 17. desember 2003. I denne forstand … Les mer

Kategorier E