Hva er antidumping?

Til å begynne med må vi vite hva praksis med kommersiell dumping betyr. Han dumping Det handler om at en leverandør bryter reglene i ett land i et annet ved å selge produktene til en annen pris (vanligvis lavere). Derfor er det en ulovlig praksis: ett land har fordelen av å ha de samme produktene … Les mer

Kategorier A

Hva er en Ad Exchange?

En definisjon av Ad Exchange vil være det online møtepunktet hvor tilbud og etterspørsel samles for å gjennomføre kjøp og salg av reklameplass. Det gjør det lettere for media og annonsører å bli enige om den kommersielle prosessen, og dermed oppnå et optimalt resultat for alle parter. Ad Exchange er hovedmotoren til auksjonen i sanntid, … Les mer

Kategorier A

Hva er ledigheten?

Arbeidsledigheten er en indikator som viser oss antall mennesker i et bestemt territorium som er i en situasjon av arrestere. Disse dataene uttrykkes i prosent og er essensielle for å vurdere den økonomiske situasjonen i et land, siden de gir oss en oversikt over antall personer som ikke har en jobb å gjøre. Det er … Les mer

Kategorier A

Hva er bivirkninger?

ADR står for Amerikansk depositumkvittering. ADR-aksjer er verdipapirer som representerer aksjer utenfor USA som deponeres i amerikanske banker. Hovedmålet med denne typen aksjer er at amerikanske investorer kan kjøpe aksjer i utenlandske selskaper fra deres marked og betale i dollar. I likhet med vanlige aksjer er ADR-aksjer en del av sosial kapital i et selskap, … Les mer

Kategorier A

Hva er en eiendomshaven?

Definisjonen av safe-haven eiendeler er verdipapirer som i tider med usikkerhet eller krise har stor sannsynlighet for å opprettholde fordelene og til og med øke dem. Selv om sikre havner ikke er den perfekte investeringen, kan de være et godt alternativ for langsiktige investorer, spesielt på grunn av stabilitet og vekst over tid. At de … Les mer

Kategorier A

Hva er en advokat?

Advokatfiguren refererer til en advokat som representerer klienten for retten innen en rettslig prosedyre. Denne personen har ansvaret for å motta varslene som kan genereres i en juridisk prosess, for eksempel varsel om dommer, pålegg osv. Den tar også for seg presentasjonen av treningene utarbeidet av advokaten. I en viss grad, i definisjonen av advokaten, … Les mer

Kategorier A

Hva er arbeid?

Arbeid kommer fra verbarbeidet. Vi kan definere det som settet med aktiviteter som utføres av en person for å oppnå et mål, være i stand til å løse problemer eller produsere varer og / eller tjenester for mennesker. Arbeid gir muligheten for å oppnå drømmer, mål og mål i livet, avhengig av personen som utfører … Les mer

Kategorier A

Hva er antikresis?

Ordet antichresis betegner kontrakten som blir laget når en eiendom og som fungerer som en garanti for en fremtidig betaling. Eiendelen til eiendelen overføres til kreditor, slik at han kan motta inntektene for bruk og utnyttelse som tilsvarer eiendelen. Antikresisens varighet forlenges til låntakeren overholder forfallet. Når dette har skjedd, returneres varen til skyldner. Antichresis … Les mer

Kategorier A

Hva er Ansoff Matrix, og hva er dens egenskaper?

Ansoff Matrix eller produktmarkedsmatrise brukes ofte som et forretningsstrategiverktøy og markedsføring. Den bestemmer den strategiske vekstretningen til et selskap, som relaterer produktene til markedene det kan handle i. På denne måten er matrisen delt inn i 4 kvadranter i henhold til kriteriene for to typer produkter og to typer markeder, nåværende og nye for begge. … Les mer

Kategorier A

Hva er arbeidsledighet?

Som det skjer i mange termer, er arbeidsledighet et av de ordene som har flere betydninger. I dag skal vi forklare noen av dem, de som er mest relatert til økonomien. For det første kan vi forstå arbeidsledighet som staten der en person har blitt arbeidsledig, det vil si at de har mistet jobben. Slik … Les mer

Kategorier A