Hva er en distribusjonskanal?

En distribusjonskanal er ruten som følges av et produkt til det når sitt endelige mål.

Begrepet distribusjonskanal forstås således som prosessen som omfatter et produkt fra utgangspunktet til sluttpunktet. Det vil si fra det tidspunktet den sendes av produsenten til den blir mottatt av forbrukeren, ikke uten å glemme mellommennene den går gjennom. Av denne grunn må distribusjonskanalen til et selskap være så rask som mulig og samtidig effektiv.

Mellommennene til distribusjonskanalen

Hver distribusjonskanal består av to hovedformidlere, som mellom dem vil definere hvordan denne prosessen utvikler seg og hvordan den er organisert. De tre viktigste mellommennene i distribusjonskanalen til ethvert produkt er:

  • Produsent: de som lager produktet.
  • Grossist: har ansvaret for å selge til andre grossister, produsenter eller forhandlere, men de selger vanligvis ikke produktet eller tjenesten direkte til den endelige forbrukeren.
  • Forhandler: også kjent som forhandler, de er de som selger produktene direkte til den endelige forbrukeren. Det er de som lukker den siste fasen av distribusjonskanalen.

Hvordan distribusjonskanaler klassifiseres

Klassifiseringen av distribusjonskanaler registreres i henhold til lengden og tiden som er fastsatt fra når produktet produseres til det når den endelige forbrukeren:

  • Lang distribusjonskanal: det har flere nivåer og produktet tar lengre tid å nå forbrukeren, siden det er nødvendig å gå gjennom grossister og detaljister flere ganger for å gå fra produsentene til forbrukeren. De er fire nivåer eller mer i sin helhet.
  • Kort distribusjonskanal: Det er tre nivåer i sin helhet: fra produsent til forhandler og fra forhandler til forbruker.
  • Direkte distribusjonskanal: produktet går direkte fra produsent til forbruker.

Kjenn all informasjon om produktdistribusjonog utform den mest praktiske strategien for din bedrift, med tanke på de forskjellige faktorene som griper inn i den.