Kontantkontraktdefinisjon

En kontantkontraktsdefinisjon refererer til en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en spesifisert eiendel til en forhåndsbestemt pris på en fremtidig dato. Eiendelen kan være alt fra gull og sølv til mais og hvete. Prisen er satt på tidspunktet for kontrakten og er vanligvis basert på spotprisen på eiendelen på det tidspunktet. … Les mer

Hva er en kvartil?

Eksempel og hvordan det fungerer. En kvartil er et statistisk mål som deler et datasett i fire like deler. Hvis for eksempel et datasett inneholder 100 observasjoner, vil den første kvartilen være den 25. observasjonen, den andre kvartilen være den 50. observasjonen, den tredje kvartilen være den 75. observasjonen og den fjerde kvartilen den 100. … Les mer

Hva er Management buy-in (MBI)

Det kan skje at gjennom en persons liv Selskapet, finner den ledelsesproblemer eller å kunne løse problemene. Dette kan løses på mange måter, en av dem er gjennom ledelsesinnkjøp. Management buy-in (MBI) er operasjonen der et team av ledere utenfor selskapet kommer inn i sitt maktorgan for å analysere, observere og se hva som kan … Les mer

Kategorier L