Definisjon av brukervennlighet

Bruksretten er en reell rettighet som gir muligheten til å nyte eiendommen til en annen person, brukerretten, selv om han ikke har eiendommen. I denne forstand har du rett til å nyte det gode og få fruktene av det, både i natur og økonomisk. Blant bruksegenskapene kjennetegner vi at det er en overførbar og midlertidig rett, det vil si at grensen avhenger av livet i tilfelle fysiske personer og 30 år når det gjelder juridiske personer.

En regnskapsbetingelser, er elementene i brukerbruken følgende:

  • Det gode
  • Eiendommen til det gode
  • Brukerstrukturen
  • Eierens intensjon om å tildele bruk og nytelse av eiendommen, samt kravet til brukerstruktøren om å motta den og gi den en bruk.

På samme måte presenterer en bruksbruk en annen typologi, i henhold til vilkårene for tildelingen og glede av eiendelen: den lovlige bruksbruken, som er diktert av lov eller av et testament; den delvise eller totale bruksbruken, avhengig av om eiendommen påvirker delvis eller i sin helhet, og den enkle eller flere bruksbruken, som avhenger av om den nytes av en eller flere personer.

En bruksbruker har plikt til å holde eiendommen i god stand, legge ut en obligasjon (hvis tidligere avtalt), utarbeide en varelager før den bruker eiendommen og levere den på slutten av den etablerte bruksperioden.