Hva er møbelverdi?

I henhold til art. 3 i LMV (Aksjelov), er de overførbare verdipapirene verdipapirer som utstedes i massevis og som er fritt forhandlet, og som gir innehaveren rett til å delta i utstederens kapital, kapital eller fortjeneste, kreditt, patrimoniale, eiendomsrett; med egenskaper som kan eller ikke kan være homogene i forhold til de makter (rettigheter) de … Les mer

Kategorier V