Forvaltningsgebyr

Et forvaltningshonorar er et gebyr som belastes av et selskap eller enkeltperson for å forvalte eiendeler eller gi investeringsrådgivning. Forvaltningshonoraret er typisk en prosentandel av eiendelene som forvaltes, og belastes av forvalteren fortløpende. Hvordan forklarer du administrasjonsgebyrer? Forvaltningshonorarer er gebyrene som belastes av en hedgefondsforvalter for å dekke kostnadene ved å drive fondet. Disse gebyrene … Les mer

Short Hedge Definisjon

En short hedge er en investeringsstrategi som brukes for å beskytte mot nedsideprisrisiko. Den grunnleggende ideen er å ta en shortposisjon i en futureskontrakt eller annet derivatinstrument, for eksempel en salgsopsjon. Denne motregningsposisjonen vil øke i verdi hvis prisen på den underliggende eiendelen faller. Det viktigste poenget å huske er at en kort hekk ikke … Les mer

Hva er en pengeforvalter?

En pengeforvalter er en person eller profesjonell som tar investeringsbeslutninger på vegne av sine kunder. Pengeforvaltere kan enten være skjønnsmessige eller ikke-skjønne. Skjønnsmessige pengeforvaltere har myndighet til å ta investeringsbeslutninger uten forhåndsgodkjenning fra sine kunder. Ikke-skjønnsmessige pengeforvaltere må få godkjenning fra sine kunder før de tar investeringsbeslutninger. Det finnes mange forskjellige typer pengeforvaltere, men de … Les mer

Plasseringsagent

En plasseringsagent er et firma som hjelper hedgefond med å skaffe kapital ved å koble dem med potensielle investorer. Plasseringsagenter krever vanligvis et gebyr for tjenestene sine, som vanligvis er en prosentandel av det totale kapitalbeløpet. Plasseringsagenter spiller en viktig rolle i hedgefondbransjen, siden de hjelper til med å koble hedgefond med potensielle investorer. Hedgefond … Les mer

resultatgebyr

Et resultathonorar er et gebyr som belastes av en hedgefondforvalter for å generere positiv avkastning på investeringen. Denne avgiften er vanligvis en prosentandel av gevinsten som fondet tjener, og betales ut av fondets eiendeler. Resultathonorarer gir et insentiv for forvaltere til å generere sterk avkastning, men kan også føre til overdreven risikotaking hvis den ikke … Les mer

Hva er en sperreperiode?

En bindingsperiode er en periode der en investor ikke har lov til å selge, handle eller på annen måte overføre investeringen sin. Dette settes vanligvis på plass av hedgefond for å hindre investorer i å ta ut pengene sine tidlig og for å la fondsforvalteren ha en langsiktig investeringshorisont. Noen sperreperioder kan vare i flere … Les mer

Netteksponering Definisjon

Nettoeksponeringsdefinisjonen er prosentandelen av et hedgefonds aktiva som er investert i lange eller korte posisjoner. Et fond med en netto lang eksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert i lange posisjoner og 40 % i korte posisjoner. Et fond med en netto korteksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert … Les mer

Hva betyr Instant History Bias?

Umiddelbar historieskjevhet er troen på at den nære fortiden er en god prediktor for fremtiden. Denne skjevheten kan føre til at investorer tar dårlige beslutninger, for eksempel å jage etter varme aksjer eller investere i et selskap som nylig har hatt en rekke dårlige nyheter. Den umiddelbare historieskjevheten sees ofte i media, der historier om … Les mer

Hva er porteføljeforsikring?

Porteføljeforsikring er en type finansiell beskyttelse som kan brukes av investorer for å sikre sine porteføljer mot potensielle tap. Det er mest brukt av institusjonelle investorer og enkeltpersoner med høy nettoverdi. Porteføljeforsikring fungerer ved å bruke derivatkontrakter for å lage en «syntetisk» portefølje som er designet for å etterligne ytelsen til den underliggende porteføljen. Derivatkontraktene … Les mer

En sidelomme holder eiendeler adskilt

Ved investering er en sidelomme en segregert konto i et fond som inneholder illikvide eller vanskelig verdsette eiendeler. Sidelommer brukes av hedgefond og andre investeringsinstrumenter for å isolere de illikvide eiendelene fra resten av fondets beholdning. Formålet med en sidelomme er å la fondet fortsette å handle med likvide eiendeler samtidig som de illikvide eiendelene … Les mer