Short Hedge Definisjon

En short hedge er en investeringsstrategi som brukes for å beskytte mot nedsideprisrisiko. Den grunnleggende ideen er å ta en shortposisjon i en futureskontrakt eller annet derivatinstrument, for eksempel en salgsopsjon. Denne motregningsposisjonen vil øke i verdi hvis prisen på den underliggende eiendelen faller. Det viktigste poenget å huske er at en kort hekk ikke … Les mer