Hva er et fond av midler (FOF)?

Et fond av fond, eller FOF, er et investeringsfond som har en portefølje av andre investeringsfond i stedet for å investere direkte i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. De enkelte fondene i et fondsporteføljes portefølje velges typisk av FOF-forvalteren. Et fund of fund gir investorer flere fordeler. For det første gir det diversifisering fordi fondet … Les mer

Konverteringspris

Konverteringsprisen er prisen som et konvertibelt verdipapir kan konverteres til aksjer i den underliggende ordinære aksjen. Konverteringsprisen er vanligvis oppgitt i vilkårene for det konvertible verdipapiret. For eksempel betyr en konvertibel obligasjon med en konverteringspris på $30 at hver obligasjon kan konverteres til 30 aksjer av den underliggende aksjen. Konverteringsprisen er viktig fordi den bestemmer … Les mer