Matematisk økonomi Definisjon

Matematisk økonomi er bruken av matematiske metoder for å representere teoretiske økonomiske problemer. Det lar økonomer danne klare, konsise og testbare modeller for økonomisk atferd og lage spesifikke spådommer om økonomiske utfall. Matematisk økonomi har en lang historie. Noen av de tidligste brukene av matematikk i økonomi kan finnes i arbeidet til franske økonomer fra … Les mer

Hva er 3C1?

3C1 er en type hedgefond som investerer i tre forskjellige typer aktiva: råvarer, valuta og kreditt. Denne typen fond er utformet for å gi investorer eksponering mot et bredt spekter av aktivaklasser, samtidig som de sikrer seg mot potensiell nedsiderisiko. «3C1» i navnet refererer til de tre aktivaklassene som fondet investerer i: råvarer, valutaer og … Les mer

Devolvement

Devolvering er prosessen der et selskaps aksjer tilbys offentligheten for første gang. Selskapet kan velge å gjøre dette for å skaffe kapital, for å øke sin synlighet eller for å skape et marked for sine aksjer. Prosessen med devolvering kan være kompleks, og det er en rekke forskjellige måter det kan gjøres på. Den vanligste … Les mer