Forvaltningsgebyr

Et forvaltningshonorar er et gebyr som belastes av et selskap eller enkeltperson for å forvalte eiendeler eller gi investeringsrådgivning. Forvaltningshonoraret er typisk en prosentandel av eiendelene som forvaltes, og belastes av forvalteren fortløpende. Hvordan forklarer du administrasjonsgebyrer? Forvaltningshonorarer er gebyrene som belastes av en hedgefondsforvalter for å dekke kostnadene ved å drive fondet. Disse gebyrene … Les mer