Peer-to-Peer (P2P) økonomi Definisjon

Begrepet «Peer-to-Peer (P2P) Economy» refererer til en økonomi der enkeltpersoner direkte kan handle varer og tjenester med hverandre, uten behov for mellomledd. P2P-økonomier er ofte drevet av desentraliserte teknologier, som blokkjede, som gjør det mulig for enkeltpersoner å handle direkte med hverandre. Ved å eliminere behovet for mellomledd kan P2P-økonomier være mer effektive og kostnadseffektive … Les mer

Hvordan master-feeder-strukturen fungerer for penger på offshore-kontoer

Master-feeder-strukturen til offshore-kontoer: hvordan det fungerer. Hva er en fondsaggregator? En fondsaggregator er et selskap som samler midler fra flere investorer og deretter investerer disse midlene i en rekke eiendeler. Fondsaggregatoren administrerer investeringene og gir investorene ett enkelt kontaktpunkt. Målet med fondsaggregatoren er å gi investorer diversifisering og profesjonell forvaltning, samtidig som honorarer og utgifter … Les mer

Bankers Blanket Bond

En Bankers Blanket Bond er en type forsikring som beskytter en bank eller annen finansinstitusjon mot tap på grunn av en rekke hendelser, for eksempel tyveri, svindel eller underslag. Obligasjonen er også kjent som en finansinstitusjonsobligasjon eller en troskapsobligasjon. Hvilken grad er best for bank? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden … Les mer