Retender Definition

En retender-definisjon er en uttalelse utstedt av en varebørs som klargjør reglene for gjenanbudsprosessen for en bestemt vare. Gjenanbud er en prosess der en råvarebørs lar handelsmedlemmer legge inn nye bud på en kontrakt som de allerede har blitt tildelt. Dette kan gjøres for å prøve å få en bedre pris på kontrakten, eller dersom … Les mer

Omnibus Account Definition

En omnibuskonto er en futureskonto der alle transaksjonene til en enkelt kunde er kombinert til én konto. Dette gjøres for enkelhets skyld og for å spare transaksjonskostnader. Kontoen administreres av en enkelt megler, som er ansvarlig for alle handler. Hva er en omnibus kryptolommebok? En omnibus krypto-lommebok er en digital eiendel-lommebok som lar brukere lagre, … Les mer

Limit U

«Limit U»-handelsstrategien er en enkel måte å handle futuresmarkedene med en begrenset mengde kapital. Det er en strategi som kan brukes til å handle en rekke forskjellige futureskontrakter, og den kan brukes til å handle både lange og korte posisjoner. «Limit U»-strategien er basert på konseptet med å kjøpe eller selge en futureskontrakt til en … Les mer

Introduserer Broker (IB) Definisjon

En introduserende megler (IB) er en person eller et firma som ber om eller aksepterer ordre om å kjøpe eller selge futureskontrakter, opsjoner på futures, detaljhandel utenfor børs valutakontrakter eller swapper, men som ikke aksepterer penger eller andre eiendeler fra kunder for å støtte disse ordrene. En IB må registrere seg hos Commodity Futures Trading … Les mer

Contract for Differences (CFD) Definisjon og eksempler

. Contract for Differences (CFD) Definisjon og eksempler. Hvor lenge varer CFD-kontrakter? Det er ikke noe fast svar på dette spørsmålet, siden varigheten av en CFD-kontrakt kan variere avhengig av en rekke faktorer, for eksempel typen eiendel som handles, markedsforholdene på det tidspunktet og preferansene til den enkelte trader. Imidlertid stenges de fleste CFD-kontrakter vanligvis … Les mer

Forstå Exchange-Traded Commodities (ETCs)

Exchange-traded commodities (ETCs) er en type investering som lar investorer få eksponering mot prisene på råvarer uten å måtte ta fysisk besittelse av de underliggende eiendelene. ETC-er omsettes på børser og kan kjøpes og selges på samme måte som aksjer og andre verdipapirer. Råvarer er råvarer som brukes i produksjon av varer og tjenester. Vanlige … Les mer

Calmar Ratio

Calmar-forholdet er et risikojustert ytelsesmål som brukes til å evaluere ytelsen til et handelssystem. Den beregnes ved å dele den gjennomsnittlige årlige avkastningen til systemet med standardavviket til avkastningen. Et høyt Calmar-forhold indikerer at systemet har høy grad av risikojustert ytelse. Et lavt Calmar-forhold indikerer at systemet har lav grad av risikojustert ytelse. Calmar-forholdet er … Les mer

Clearing Fee Definition

Et clearinggebyr er et gebyr som vurderes av et oppgjørssentral for tjenestene det yter i clearinghandler. Clearinggebyrer vurderes på begge sider av en handel, og er generelt en prosentandel av handelsverdien. Clearinggebyret brukes til å dekke kostnadene ved clearing av handler, herunder kostnader til vedlikehold av et oppgjørssentral og dets anlegg, samt kostnader til personale … Les mer