Limit U

"Limit U"-handelsstrategien er en enkel måte å handle futuresmarkedene med en begrenset mengde kapital. Det er en strategi som kan brukes til å handle en rekke forskjellige futureskontrakter, og den kan brukes til å handle både lange og korte posisjoner.

"Limit U"-strategien er basert på konseptet med å kjøpe eller selge en futureskontrakt til en pris som er "out of the money". Dette betyr at prisen på futureskontrakten for øyeblikket ikke handles på et nivå som ville gitt fortjeneste dersom kontrakten ble holdt til utløp.

I stedet er "Limit U"-handleren ute etter å kjøpe eller selge futureskontrakten til en pris som er under eller over gjeldende markedspris, i håp om at markedet vil bevege seg i deres favør og de vil være i stand til å gå ut av handelen med fortjeneste.

"Limit U"-strategien kan brukes i en rekke ulike markedsforhold, og den kan tilpasses ulike tidsrammer og ulike handelsmål.

Nøkkelen til suksess med "Limit U"-strategien er å ha en klar plan for hvordan handelen skal avsluttes før du går inn i posisjonen. Dette vil bidra til å unngå å «stå fast» i en tapende handel, og det vil også bidra til å sikre at fortjeneste tas når markedet beveger seg i ønsket retning.

Hva er Limit order-eksempel?

En limitordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En kjøpsgrenseordre kan bare utføres til grenseprisen eller lavere, og en salgsgrenseordre kan kun utføres til grenseprisen eller høyere. En limitordre er ikke garantert å bli utført.

La oss for eksempel si at du ønsker å kjøpe aksjer i XYZ-aksjer til $50 per aksje, men du vil ikke betale mer enn det. Du vil legge inn en kjøpsgrenseordre for XYZ-aksjer til $50. Hvis aksjen handles til $50 eller lavere, vil bestillingen din bli utført. Hvis aksjen handles høyere enn $50, vil ikke bestillingen din bli utført.

Kan du kansellere en begrenset ordre?

Det er noen få forskjellige typer ordrer som kan plasseres når du handler med futureskontrakter: markedsordrer, limitordre, stoppordre og stoppgrenseordrer. Hver type ordre har sitt eget sett med regler og begrensninger.

En limitordre er en ordre om å kjøpe eller selge en kontrakt til en bestemt pris. En limitordre fylles kun dersom kontrakten handles til spesifisert pris. Hvis kontrakten ikke handles til den angitte prisen, blir ikke ordren fylt.

En limitordre kan kanselleres når som helst før den fylles.

Hva er den daglige grensen for mais?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da den daglige grensen for kornfutureskontrakter kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert børsen som kontrakten handles på, kontraktens handelshistorikk og generelle markedsforhold. Imidlertid er det generelt enighet om at den daglige grensen for kornfutures er mellom 10 og 20 cent per skjeppe.

Hva er daglig prisgrense?

Den daglige prisgrensen er det maksimale beløpet som prisen på en terminkontrakt kan bevege seg opp eller ned på en enkelt dag. Grensen settes av børsen som futureskontrakten handles på, og er utformet for å forhindre at prisen på kontrakten blir for volatil.

Dersom prisen på en terminkontrakt når den daglige prisgrensen, stanses handelen i kontrakten resten av dagen. Dette kan gi en viss beskyttelse for handelsmenn, da det gir dem tid til å vurdere situasjonen og bestemme om de skal kjøpe eller selge kontrakten.

Det er viktig å merke seg at den daglige prisgrensen ikke er en garanti for at prisen på kontrakten ikke vil bevege seg utover denne grensen. Hvis det skjer en plutselig og betydelig endring i markedsforholdene, kan grensen bli brutt.

Hvilken er bedre grenseordre eller markedsordre?

Det finnes ikke noe enkelt svar på spørsmålet om grenseordrer eller markedsordrer er bedre. Svaret avhenger av en rekke faktorer, inkludert traderens markedsutsikter, handelsstrategi og risikotoleranse.

Noen tradere foretrekker limitordre fordi de gir mer kontroll over prisen som deres handel utføres til. limitordre lar også tradere gå inn i posisjoner til en pris som er gunstigere enn gjeldende markedspris.

Det kan imidlertid hende at grenseordrer ikke alltid fylles, og traderen kan gå glipp av en mulighet hvis markedsprisen beveger seg raskt. Markedsordrer brukes ofte når tiden er avgjørende og traderen er mindre opptatt av å få best mulig pris.