Hva er netto materielle eiendeler?

Netto materielle eiendeler (NTA) er et begrep som brukes for å beskrive verdien av et selskaps fysiske eiendeler minus eventuelle immaterielle eiendeler og forpliktelser. Denne beregningen brukes ofte for å gi investorer en idé om et selskaps sanne verdi, da det kan være vanskelig å nøyaktig vurdere verdien av immaterielle eiendeler som patenter eller goodwill. … Les mer

Introduserer Broker (IB) Definisjon

En introduserende megler (IB) er en person eller et firma som ber om eller aksepterer ordre om å kjøpe eller selge futureskontrakter, opsjoner på futures, detaljhandel utenfor børs valutakontrakter eller swapper, men som ikke aksepterer penger eller andre eiendeler fra kunder for å støtte disse ordrene. En IB må registrere seg hos Commodity Futures Trading … Les mer