Tax-Free Definisjon

Skattefri-definisjonen er den juridiske definisjonen av hvilken inntekt som er unntatt fra beskatning. Definisjonen varierer fra land til land, men generelt inkluderer den inntekter fra investeringer, som utbytte og kapitalgevinster, samt visse typer statlige ytelser. I USA inkluderer taxfree-definisjonen også noen typer arv. Hvordan kan jeg gjøre inntekten skattefri? Det er noen måter å gjøre … Les mer

Kovarians: Formel, definisjon, typer, eksempler

Kovarians: Formel, definisjon, typer og eksempler Hva er et annet navn for kovarians? Det er ikke noe annet navn for samvariasjon. Hva er kovariansstruktur? Kovarians er et statistisk mål på hvordan to variabler endres sammen. I investeringer brukes kovarians for å bestemme hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. En positiv kovarians betyr … Les mer