Open Outcry Definition

Åpent ramaskrik Definisjon: Åpent ramaskrik er den tradisjonelle metoden for prisoppdagelse og gjennomføring i futuresmarkedene. Det innebærer bruk av håndsignaler og muntlig kommunikasjon mellom tradere på gulvet i en futuresbørs for å kjøpe og selge kontrakter. Hva er Sbts på aksjemarkedet? S&P 500 er en aksjemarkedsindeks som består av 500 store aksjer. Akronymet «S&P» står … Les mer

Byttedefinisjon og hvordan man beregner gevinster

En swap er en type derivatkontrakt der to parter blir enige om å bytte en eiendel med en annen eiendel, vanligvis på en bestemt dato i fremtiden. Swapper kan brukes til å sikre seg mot risiko eller for å spekulere i bevegelsen til en underliggende eiendel. For å beregne gevinster på en swap, må vi … Les mer