Backwardation: Hva det er og hvorfor det skjer

Backwardation: Hva det er, hvorfor det skjer, og et eksempel.

Hva er videresending?

Begrepet "forwarding" refererer til en situasjon der prisen på en vare for fremtidig levering er høyere enn prisen for den samme varen for umiddelbar levering. Dette skjer ofte når det er en sterk etterspørsel etter varen i fremtiden, i forhold til nåtiden. Videresending kan også brukes som et begrep for å beskrive selve handlingen med å lage en terminkontrakt.

Hva er contango og backwardation i futuresmarkeder?

Contango og backwardation er to viktige begreper som brukes i futuresmarkedet som beskriver forholdet mellom spotprisen og futuresprisen på en vare.

Spotprisen er gjeldende markedspris på en vare, mens futuresprisen er prisen som en vare vil bli levert til på en fremtidig dato.

Hvis futuresprisen er høyere enn spotprisen, er dette kjent som contango. Hvis futuresprisen er lavere enn spotprisen, er dette kjent som bakover.

Contango og backwardation er viktig fordi de kan ha innvirkning på prisen på en futureskontrakt.

Når det er contango, vil prisen på futureskontrakten være høyere enn spotprisen. Dette er fordi kjøperen av kontrakten er villig til å betale mer for varen enn dagens markedspris.

Når det er backwardation, vil prisen på futureskontrakten være lavere enn spotprisen. Dette er fordi selgeren av kontrakten er villig til å selge varen for mindre enn gjeldende markedspris.

Hva forårsaker tilbakegang i oljemarkedene?

Det er noen viktige årsaker til at oljemarkeder kan oppleve tilbakegang:

1. Produksjonskostnader: Det koster mer å produsere olje som er lenger unna å bli utvunnet, så olje som er nærmere å bli utvunnet er typisk mer verdt.

2. Tidsverdi av penger: Jo nærmere en oljekontrakt går ut, jo mindre tid er det før oljeprisen endrer seg, så olje som er nærmere utløp er typisk mindre verdt.

3. Lagringskostnader: Det koster penger å lagre olje, så olje som er nærmere levert er typisk mer verdt.

4. Markedsforventninger: Hvis markedet forventer at oljeprisen vil stige i fremtiden, så er olje som er nærmere levert typisk verdt mer.

Hvorfor er futuresprisene høyere enn spotprisene?

Den vanligste årsaken til dette skyldes det faktum at når du kjøper en futureskontrakt, kjøper du faktisk en kontrakt for å kjøpe eller selge en eiendel på et senere tidspunkt. Prisen på futureskontrakten er generelt høyere enn gjeldende spotpris på den underliggende eiendelen, fordi kjøperen av kontrakten faktisk betaler en premie for å få eiendelen levert på et senere tidspunkt.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke prisen på en futureskontrakt, men den vanligste årsaken til en høyere futurespris er ganske enkelt fordi kjøperen er villig til å betale en premie for bekvemmeligheten av å få eiendelen levert kl. en senere dato.

Er oljemarkedene i tilbakegang?

Svaret på dette spørsmålet er både ja og nei. Det avhenger av tidsrammen du ser på og det spesifikke oljemarkedet du vurderer.

Generelt er oljemarkedene i en tilstand av contango, noe som betyr at fremtidige priser er høyere enn spotprisene. Det er imidlertid perioder hvor markedet er i baklengs, noe som betyr at fremtidige priser er lavere enn spotpriser.

Ser man på oljemarkedet det siste året, kan man se at det har vært perioder med både contango og backwardation.

Ser du på en lengre tidsramme, kan du se at oljemarkedet har vært i en tilstand av contango det meste av det siste tiåret.

Så det avhenger virkelig av tidsrammen du ser på og det spesifikke oljemarkedet du vurderer.