Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)

En Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) er et gebyr som belastes av enkelte aksjefondsselskaper når en investor selger aksjer i et fond innen en spesifisert tidsperiode. Gebyret er vanligvis høyest i løpet av det første året eller to etter at en investor kjøper aksjer, og synker over tid til det når null. Gebyret er også … Les mer

Hva er et årlig ARM-tak?

Et årlig ARM-tak er en grense for hvor mye renten din kan øke eller redusere fra ett år til det neste. For eksempel, hvis du har en 5/1 ARM med en årlig ARM-tak på 2 %, kan renten øke eller reduseres med opptil 2 % hvert år, men den kan aldri gå over eller under … Les mer

Retender Definition

En retender-definisjon er en uttalelse utstedt av en varebørs som klargjør reglene for gjenanbudsprosessen for en bestemt vare. Gjenanbud er en prosess der en råvarebørs lar handelsmedlemmer legge inn nye bud på en kontrakt som de allerede har blitt tildelt. Dette kan gjøres for å prøve å få en bedre pris på kontrakten, eller dersom … Les mer