En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en eiendel på en fremtidig dato til en pris avtalt i dag

Futures kontrakter brukes i handel for å sikre seg mot risiko eller spekulere på prisen på en eiendel.. Futures Contract Definisjon: Typer, Mekanikk og Bruk.

Når kan du handle futures?

Du kan handle futures på de fleste større børser i vanlig åpningstid. Noen børser tilbyr også utvidede åpningstider for futureskontrakter, noe som kan være nyttig for tradere som trenger å svare på nyheter eller hendelser som skjer utenom vanlige åpningstider.

De spesifikke timene der futureskontrakter kan handles varierer avhengig av børs og kontraktstype, men de fleste børser har handelstider som ligner på timene til den underliggende eiendelen. Hvis du for eksempel handler en futureskontrakt på råolje, vil handelstidene være lik handelstiden for spotpriser på råolje.

Hva er sikring og dens typer?

Sikring er en risikostyringsteknikk som brukes til å oppveie eller minimere potensielle tap som kan pådras av en enkeltperson eller en organisasjon. Det finnes ulike typer sikringsstrategier som kan brukes, og de vanligste er diskutert nedenfor.

1. Lang/kort sikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta både lange og korte posisjoner i ulike verdipapirer for å oppveie risikoen forbundet med kursbevegelser i begge retninger.

2. Retningsbestemt sikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta posisjoner i verdipapirer som forventes å bevege seg i motsatte retninger for å oppveie risikoen knyttet til kursbevegelser i én retning.

3. Futures sikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta posisjoner i futureskontrakter for å oppveie risikoen knyttet til prisbevegelser i den underliggende eiendelen.

4. Opsjonssikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta posisjoner i opsjonskontrakter for å oppveie risikoen knyttet til prisbevegelser i det underliggende aktiva.

5. Valutasikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta posisjoner i utenlandsk valuta for å oppveie risikoen knyttet til valutakursbevegelser.

6. Rentesikring: Dette er en sikringsstrategi som innebærer å ta posisjoner i rentepapirer for å oppveie risikoen knyttet til rentebevegelser.

Hva er sikring i fremtiden?

Sikring er en investeringsstrategi designet for å beskytte mot tap ved en nedgang i markedet. Det innebærer å ta en posisjon i et verdipapir eller en vare som er motsatt av den du for øyeblikket har. For eksempel, hvis du har en lang posisjon i en aksje, vil du sikre deg ved å ta en kort posisjon i en futureskontrakt for den samme aksjen.

Målet med sikring er å begrense tapene dine i tilfelle en markedsnedgang, samtidig som du fortsatt kan delta i ethvert oppsidepotensial. Det er viktig å merke seg at sikring ikke er en garantert måte å beskytte porteføljen din på, men det kan bidra til å redusere risikoen.

Hva er funksjonene i fremtidig kontrakt?

En fremtidig kontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en bestemt eiendel til en spesifisert pris på et senere tidspunkt.

Hovedtrekkene i en fremtidig kontrakt er:

-Den underliggende eiendelen kan være en råvare, valuta, aksjeindeks eller rente.
-Kontrakten er standardisert slik at den kan handles på en futuresbørs.
-Kontrakten har en bestemt utløpsdato.
-Kontrakten kan kjøpes eller selges før utløp.
-Kontrakten kan gjøres opp kontant eller leveres.

Hva er fremtidig markedseksempel?

Fremtidsmarkedet er en viktig del av de samlede finansmarkedene. Det er et marked hvor kontrakter omsettes for kjøp eller salg av en vare, verdipapir eller annen eiendel på et fremtidig tidspunkt. Kontraktene er standardisert med hensyn til kvantitet, kvalitet, leveringsdato og pris.

Det fremtidige markedet kan brukes til sikringsformål, til å spekulere i fremtidige prisbevegelser på en eiendel, eller til å låse inn en pris for kjøp eller salg av en eiendel på et fremtidig tidspunkt.

De vanligste typene kontrakter som handles i fremtidsmarkedet er futureskontrakter og opsjonskontrakter.