Tidsinnskudd (aka Term Deposit) Definisjon og hvordan fungerer det?

Et tidsinnskudd, også kjent som et termininnskudd, er en type bankinnskudd som har en bestemt forfallsdato. Pengene som settes inn kan ikke tas ut i løpet av innskuddsperioden, vanligvis fra én måned til fem år. Tidsinnskudd gir vanligvis høyere rente enn vanlige sparekontoer, men de er fortsatt en investering med lav risiko. Når innskuddet forfaller, … Les mer

Hva er useriøse obligasjoner og hvordan vurderes useriøse obligasjoner?

Søppelobligasjoner er obligasjoner som anses å ha høy risiko, og som et resultat gir de høyere avkastning enn andre typer obligasjoner. Søppelobligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som er i økonomiske problemer, eller som anses å være høyrisiko. Søppelobligasjoner er vurdert av kredittvurderingsbyråer, som Standard & Poor’s og Moody’s. Disse vurderingene indikerer sannsynligheten for at obligasjonen … Les mer

Hva du trenger å vite om flytende rentesedler

Hva du trenger å vite om obligasjoner med flytende rente Hvorfor vil du kjøpe en obligasjon med flytende rente? Obligasjoner med flytende rente gir investorer beskyttelse mot stigende renter. Når rentene går opp, justeres kupongen på en obligasjon med flytende rente opp, mens kupongen på en obligasjon med fast rente ikke gjør det. Dette betyr … Les mer

Bond Purchase Agreement (BPA)

En obligasjonskjøpsavtale (BPA) er en kontrakt mellom en kjøper og en selger der kjøperen samtykker i å kjøpe et spesifisert antall obligasjoner fra selgeren til en spesifisert pris. BPA vil spesifisere type og mengde obligasjoner som skal kjøpes, prisen obligasjonene skal kjøpes til, betalingsplanen og eventuelle andre vilkår og betingelser som partene har blitt enige … Les mer

Yield to Maturity (YTM): What It Is, Why It Matters

. Yield to Maturity (YTM): What It Is, Why It Matters, Formel. Er høy avkastning til forfall bra? En høy yield til forfall anses generelt å være god, da det indikerer at obligasjonen vil betale ut en høyere rente enn de fleste andre obligasjoner. Dette kan være fordelaktig for investorer som er ute etter en … Les mer

Hva betyr Pull to Pari i obligasjoner?

Når en obligasjon sies å «trekke til pari», betyr det at obligasjonens pris stiger i forhold til pålydende. Med andre ord blir obligasjonen mer verdifull når den nærmer seg forfall. Dette blir vanligvis sett på som et godt tegn for investorer, da det betyr at obligasjonen sannsynligvis vil være verdt sin fulle verdi når den … Les mer

Collateralized Bond Obligation (CBO) Definisjon

En collateralized obligasjonsforpliktelse (CBO) er en type strukturert finanssikkerhet. Den opprettes ved å slå sammen en gruppe obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, og deretter dele den resulterende poolen i transjer. Obligasjonene i poolen fungerer som sikkerhet for CBO. CBO-strukturen lar utstederen selge ulike transjer av verdipapiret til investorer med ulike risikoprofiler. For eksempel kan utsteder selge … Les mer

Hva er en AAA-kredittvurdering?

En kredittvurdering er en vurdering av kredittverdigheten til en låntaker i generelle termer eller med hensyn til en bestemt gjeld eller finansiell forpliktelse. En kredittvurdering utstedes vanligvis av et kredittvurderingsbyrå, som bruker et standardisert ratingsystem for å vurdere kredittverdigheten til en låntaker. AAA-kredittvurderingen er den høyeste kredittvurderingen som kan tildeles en låntaker. En AAA-rating indikerer … Les mer

Payment-In-Kind (PIK) Obligasjoner

En Payment-In-Kind (PIK) obligasjon er en type gjeldssikkerhet der de periodiske rentebetalingene gjøres i form av ekstra obligasjoner i stedet for kontanter. Utstederen av en PIK-obligasjon gjør det vanligvis fordi den ikke har kontanter tilgjengelig for å betale rentene når de forfaller. PIK-obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som er i en høyrisikobransje med høy avkastning, … Les mer