Bond Purchase Agreement (BPA)

En obligasjonskjøpsavtale (BPA) er en kontrakt mellom en kjøper og en selger der kjøperen samtykker i å kjøpe et spesifisert antall obligasjoner fra selgeren til en spesifisert pris. BPA vil spesifisere type og mengde obligasjoner som skal kjøpes, prisen obligasjonene skal kjøpes til, betalingsplanen og eventuelle andre vilkår og betingelser som partene har blitt enige om.

Hva er forskjellen mellom kontrakt og obligasjon? En kontrakt er en avtale mellom to eller flere parter om å utføre en bestemt oppgave eller utveksle bestemte varer eller tjenester. En obligasjon, derimot, er et gjeldspapir utstedt av en regjering eller et selskap for å skaffe kapital. Obligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000 og har en fast rente og forfallsdato. Er en BPA en kontraktshandling? En BPA er en kontraktshandling, som betyr at det er en avtale mellom to parter om å utveksle noe av verdi. I dette tilfellet er de to partene kjøperen og selgeren av BPA, og verdien som byttes er prisen på BPA. Hva er noen spesifikke trekk ved obligasjonsavtaler? En obligasjonsavtale er en kontrakt mellom en obligasjonsutsteder og en obligasjonseier som fastsetter vilkårene og betingelsene for obligasjonen. Avtalen inkluderer kupongrente, forfallsdato og andre viktige detaljer. Betraktes en BPA som en kontrakt? En BPA anses generelt ikke for å være en kontrakt. Det kan imidlertid være visse omstendigheter der en BPA kan anses å være en kontrakt, for eksempel hvis BPA var en del av en større kontrakt eller avtale. Hva er et annet vanlig navn for kontraktsobligasjoner? Et vanlig navn på kontraktsobligasjoner er kausjonsobligasjoner.