Hva du trenger å vite om flytende rentesedler

Hva du trenger å vite om obligasjoner med flytende rente

Hvorfor vil du kjøpe en obligasjon med flytende rente?

Obligasjoner med flytende rente gir investorer beskyttelse mot stigende renter. Når rentene går opp, justeres kupongen på en obligasjon med flytende rente opp, mens kupongen på en obligasjon med fast rente ikke gjør det. Dette betyr at innehaveren av en obligasjon med flytende rente alltid vil motta en høyere kupongutbetaling enn innehaveren av en obligasjon med fast rente med samme kredittvurdering og forfallsdato.

En annen fordel med obligasjoner med flytende rente er at de er mindre følsomme for endringer i rentenivået enn andre typer obligasjoner. Dette er fordi kupongbetalingene på en obligasjon med flytende rente tilpasser seg endringer i markedsrentene, mens kupongbetalingene på en obligasjon med fast rente ikke gjør det.

Til slutt har obligasjoner med flytende rente en tendens til å være mer likvide enn andre typer obligasjoner, noe som betyr at de lettere kan selges på annenhåndsmarkedet.

Er sertifikater med flytende rente en god investering?

Ja, flytende rentesedler (FRN) er generelt en god investering. De tilbyr en høyere rente enn de fleste andre typer rentepapirer, så de har en tendens til å prestere bedre når rentene stiger. Og siden de har kortere løpetid enn de fleste obligasjoner, er de mindre følsomme for renteendringer.

Det er imidlertid noen risikoer å vurdere før du investerer i FRN-er. For det første, hvis rentene faller, vil FRN-er prestere dårligere enn andre typer obligasjoner. For det andre er FRN-er vanligvis utstedt av finansinstitusjoner, så det er en kredittrisiko involvert.

Hvis du vurderer å investere i FRN-er, er det viktig å gjøre undersøkelser og forstå risikoene involvert. Men totalt sett kan de være et godt tillegg til en diversifisert portefølje.

Er flytende rente bedre enn fast? Det finnes ikke noe fasitsvar på om flytende eller fast rente er bedre. Det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke situasjonen til låntakeren, gjeldende markedsforhold og låntakerens toleranse for risiko. Generelt vil flytende rente være lavere enn fastrente når markedet forventer at rentene skal falle, og høyere når markedet forventer at rentene skal stige. Dette betyr at låntakere som forventer at rentene vil falle, kan foretrekke flytende rente, mens låntakere som forventer at rentene vil stige, kan foretrekke fast rente. Låntakere som ikke er sikre på hvilken vei rentene vil bevege seg eller som ikke er komfortable med risikoen for å endre renter, kan foretrekke faste renter.

Er obligasjoner med flytende rente trygge?

Obligasjoner med flytende rente anses som sikre investeringer fordi rentebetalingene er basert på et kortsiktig glidende gjennomsnitt, så de er ikke like følsomme for endringer i rentenivået som andre typer obligasjoner. I tillegg har rentebetalingene på obligasjoner med flytende rente en tendens til å være høyere enn på andre typer obligasjoner, slik at de kan gi et høyere inntektsnivå for investorer.

Hva står FRN for innen finans?

Begrepet FRN står for flytende renteseddel. Generelt er en flytende renteseddel et gjeldsinstrument med variabel rente. Renten på en flytende renteseddel er typisk knyttet til en underliggende referanserente, for eksempel prime rate eller London Interbank Offered Rate (LIBOR).