Original Issue Discount (OID): Formel, bruksområder og eksempler

Hva er Original Issue Discount (OID)?

The Original Issue Discount (OID) er forskjellen mellom markedsverdien av en obligasjon og prisen den er utstedt til. Denne rabatten gis vanligvis til obligasjoner som selges under pålydende verdi, og brukes til å beregne obligasjonens rentebetalinger.

Hva er formelen for originalutgaverabatt (OID)?

Formelen Original Issue Discount (OID) brukes til å beregne rentebetalingene på en obligasjon som selges med rabatt til pålydende verdi. Denne formelen tar hensyn til markedsverdien av obligasjonen, obligasjonens pålydende verdi og tiden som gjenstår til obligasjonen forfaller.

Hva er bruken av Original Issue Discount (OID)?

Original Issue Discount (OID) kan brukes til å beregne rentebetalingene på en obligasjon som selges med rabatt til pålydende verdi. Denne rabatten kan også brukes til å redusere mengden skatt som skylder på obligasjonens rentebetalinger.

Hva er eksemplene på originalutgaverabatten (OID)?

Det er noen få eksempler på Original Issue Discount (OID). Et eksempel er en obligasjon som er utstedt med en pålydende verdi på $1000, men selges for $950. I dette tilfellet vil OID være $50. Et annet eksempel er en obligasjon som er utstedt med en pålydende verdi på $1000, men selges for $900. I dette tilfellet vil OID være $100.

Hvordan rapporterer jeg en OID-anskaffelsespremie?

Hvis du rapporterer anskaffelsespremie på et rentepapir, må du inkludere følgende informasjon:

- Verdipapirets CUSIP-nummer
- Kjøpsdatoen
- Prisen betalt per andel
- antall kjøpte enheter
- Opptjeningsperioden (hvis aktuelt)
- Avkastningen til forfall (hvis aktuelt)

Hvis du rapporterer en anskaffelsespremie på et verdipapir med variabel inntekt, må du inkludere følgende informasjon :

-Verdipapirets CUSIP-nummer
-Kjøpsdatoen
-Prisen betalt per enhet
-Antall kjøpte enheter
-Oppløpsperioden (hvis aktuelt)
-Avkastningen til forfall (hvis aktuelt)
-Verdipapirets gjeldende markedsverdi

Hva står OID for?

OID står for Original Issue Discount. Det er forskjellen mellom pålydende verdi av en obligasjon og prisen obligasjonen er utstedt til. Innehaveren av en obligasjon med OID betaler inntektsskatt på OID etter hvert som den påløper, selv om det ikke betales rente på obligasjonen før den forfaller.

Hvordan legger jeg inn OID på TurboTax?

1. Gå til "Federal Taxes"-fanen, og klikk deretter på "Wages & Income"-fanen.

2. Klikk på koblingen "Jeg velger hva jeg skal jobbe med".

3. Rull ned til delen "Investeringer" og klikk på koblingen "Vis mer".

4. Klikk på "OID"-lenken.

5. Skriv inn informasjonen din i feltene.

Hva er originalutgaverabattinntekt?

Opprinnelig emisjonsrabattinntekt er renteinntekter som mottas når en investor kjøper en obligasjon til en pris som er under obligasjonens pålydende. Mengden av opprinnelig utstedelsesrabattinntekt som en investor vil motta, bestemmes av forskjellen mellom prisen investoren betalte for obligasjonen og obligasjonens pålydende verdi, og hvor lang tid investoren har obligasjonen. Hva er det opprinnelige utstedelsesbeløpet? Det opprinnelige utstedelsesbeløpet er hovedbeløpet til et rentepapir som først selges av utstederen. Dette beløpet inkluderer ikke premie eller rabatt som kan betales av kjøper eller selger.