Original Issue Discount (OID): Formel, bruksområder og eksempler

Hva er Original Issue Discount (OID)? The Original Issue Discount (OID) er forskjellen mellom markedsverdien av en obligasjon og prisen den er utstedt til. Denne rabatten gis vanligvis til obligasjoner som selges under pålydende verdi, og brukes til å beregne obligasjonens rentebetalinger. Hva er formelen for originalutgaverabatt (OID)? Formelen Original Issue Discount (OID) brukes til … Les mer

Stokastisk Oscillator Definisjon

Den stokastiske oscillatoren er en momentumindikator som er mye brukt i teknisk analyse. Indikatoren lages ved å ta to glidende gjennomsnitt, ett kortsiktig og ett langsiktig, og trekke det lengre glidende gjennomsnittet fra det kortsiktige glidende gjennomsnittet. Dette resulterer i en linje som svinger mellom positive og negative verdier. Indikatoren anses å være i overkjøpt … Les mer

Ikke-kvalifiserende investeringsdefinisjon

En investering som ikke kvalifiserer for særskilt skattemessig behandling. For eksempel kvalifiserer visse typer investeringer, for eksempel i livsforsikringskontrakter og livrenter, for spesiell skattebehandling som lar investoren utsette skatt på investeringsinntekten. Andre investeringer, for eksempel i samleobjekter og edle metaller, kvalifiserer ikke for denne spesielle skattebehandlingen og anses derfor som ikke-kvalifiserte investeringer. Er aksjer ikke-kvalifiserte … Les mer