Treasury Bond (T-Bond)

En T-Bond er et langsiktig statsgjeldspapir med en løpetid på mer enn 10 år. T-obligasjoner utstedes av det amerikanske finansdepartementet og støttes av den amerikanske regjeringens fulle tro og kreditt. T-obligasjoner er de minst risikable av alle statsgjeldspapirer og tilbyr de laveste rentene. Hva er kortsiktige vs langsiktige obligasjoner? Kortsiktige obligasjoner er obligasjoner med løpetid … Les mer