Tidsinnskudd (aka Term Deposit) Definisjon og hvordan fungerer det?

Et tidsinnskudd, også kjent som et termininnskudd, er en type bankinnskudd som har en bestemt forfallsdato. Pengene som settes inn kan ikke tas ut i løpet av innskuddsperioden, vanligvis fra én måned til fem år. Tidsinnskudd gir vanligvis høyere rente enn vanlige sparekontoer, men de er fortsatt en investering med lav risiko.

Når innskuddet forfaller, vil banken vanligvis gi innskyter mulighet til å fornye innskuddet for en ny periode til gjeldende rente. Dersom innskyter ikke fornyer innskuddet, vil de typisk måtte gi banken beskjed før de tar ut pengene. Tidsinnskudd er en populær måte å spare penger til langsiktige mål, for eksempel pensjonering.

Hvor lenge er tidsinnskudd?

Lengden på et tidsinnskudd vil avhenge av vilkårene for innskuddet. Vanligvis vil et tidsinnskudd ha en fast løpetid, for eksempel seks måneder, ett år eller fem år. Renten på et tidsinnskudd er vanligvis høyere enn renten for en sparekonto, men pengene er ikke tilgjengelige i løpet av innskuddet. Kan jeg ta ut pengene mine fra tidsinnskudd? Svaret på dette spørsmålet avhenger av banken og vilkårene for tidsinnskuddet. Noen banker kan tillate deg å ta ut pengene dine fra et tidsinnskudd før forfallsdatoen, men du kan bli belastet med en straff. Andre banker kan kreve at du beholder pengene på kontoen frem til forfallsdatoen for å unngå å betale straff. Hva er meningen med termininnskudd? Et tidsinnskudd, også kjent som et tidsbestemt innskudd, er en type sparekonto som har en fast rente og en fast løpetid. Løpetiden kan være alt fra én måned til fem år, og renten er vanligvis høyere enn på en vanlig sparekonto. Kan jeg ta ut et termininnskudd tidlig? Ja, du kan ta ut et termininnskudd tidlig, men du kan pådra deg en straff. Straffen vil variere avhengig av bank eller kredittforening, men varierer vanligvis fra 1-3 måneders rente. Er tidsinnskudd høy risiko? Nei, tidsinnskudd anses generelt ikke for å ha høy risiko. Tidsinnskudd er en type investering hvor du setter inn penger for en bestemt periode, vanligvis fra noen måneder til noen år. Renten på tidsinnskudd er vanligvis høyere enn renten på sparekontoer, og pengene er vanligvis FDIC-forsikret.