Vostro-konto

En Vostro-konto er en bankkonto som vedlikeholdes av en bank for en annen bank. Kontoen brukes til å gjøre opp transaksjoner mellom de to bankene. Vostro-kontoer brukes vanligvis av banker som ikke har filial i landet der den andre banken er lokalisert. Hvem eier Nostro-kontoen? Nostro-kontoen er en konto som holdes av en bank i … Les mer