Hva Lån-til-kostnadsforholdet (LTC) forteller oss

Låne-til-kostnad-forholdet (LTC) er et finansielt forhold som forteller oss hvor stor prosentandel av prosjektkostnaden som blir finansiert av et lån. Det er med andre ord et mål på innflytelsen som brukes i prosjektet. En høyere LTC-ratio betyr at mer av prosjektkostnaden blir finansiert med gjeld, og derfor er det større risiko. Et lavere LTC-forhold betyr … Les mer

Lagerstyring Definert pluss metoder og teknikker

Lagerstyring refererer til prosessen med å overvåke og kontrollere beholdningen av varer som holdes av et selskap. Det er en avgjørende del av enhver virksomhet som handler med fysiske produkter, siden det sikrer at riktig lagernivå opprettholdes, samtidig som kostnadene ved å holde overflødig varelager minimeres. Det finnes en rekke ulike metoder og teknikker som … Les mer