Byttekurs

En swaprente er kursen som to valutaer veksles til. Swaprenten brukes til å beregne rentedifferansen mellom to valutaer. Swap-renten er også kjent som cross-currency rate eller cross-rate. Hva er bytte med eksempel? En swap er en avtale mellom to parter om å bytte visse finansielle instrumenter på en bestemt dato. Den vanligste typen bytte er … Les mer

Forstå dekket renteparitet

Dekket renteparitet (CIRP) er et viktig begrep i internasjonal finans som sier at terminkursen mellom to valutaer er lik spotkursen justert for rentedifferansen mellom de to landene. Med andre ord sikrer CIRP at det ikke er noen arbitragemulighet mellom de to valutaene. Det dekkede renteparitetsforholdet er utledet fra loven om én pris, som sier at … Les mer

Forward Points Definisjon

Forwardpoeng er antall pips mellom spotprisen og terminprisen til et valutapar. En definisjon av forward-poeng kan bli funnet i de fleste online valutahandelsplattformer og i Metatrader 4-plattformen under «Navigator»-vinduet. Antall pips mellom spot- og forward-prisen er det som er kjent som «forward-poengene». Hva er fremtidssikringsstrategi? En terminsikringsstrategi er en der en trader søker å oppveie … Les mer

Hva er et aksjederivat?

Et aksjederivat er et finansielt derivat hvis verdi er basert på ett eller flere underliggende aksjepapirer. Vanlige typer aksjederivater inkluderer aksjeopsjoner, aksjefutures og aksjebytteavtaler. Aksjederivater kan brukes til en rekke formål, inkludert sikring, spekulasjon og arbitrage. For eksempel lar en aksjeopsjon innehaveren kjøpe eller selge et visst antall aksjer av den underliggende aksjen til en … Les mer

Hva er en totalavkastningsswap, hvordan fungerer den, og eksempler

. Hvordan fungerer totalavkastningsswap, med eksempler Hva er formelen for totalavkastning? Formelen for totalavkastning er som følger: Totalavkastning = (sluttverdi – begynnelsesverdi) + utbytte hvor: sluttverdi = gjeldende markedsverdi av investeringen begynnelse verdi = den opprinnelige kostnaden for investeringen utbytte = eventuelle kontantutbytte utbetalt av investeringen i perioden Betyr høyere TRS bedre ytelse? TRS, eller … Les mer

Forward Swap Definisjon

En terminswapdefinisjon er en omsettelig kontrakt mellom to parter som er enige om å bytte en serie kontantstrømmer på spesifiserte datoer i fremtiden. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel en valuta, rente eller råvarepris. Hva er en swap i handel? En swap er en derivatkontrakt mellom to parter som er enige … Les mer

Inter-Dealer Broker Definisjon

En inter-dealer megler (IDB) er en type finansmegler som forenkler transaksjoner mellom finansinstitusjoner. IDB-er brukes vanligvis i over-the-counter (OTC)-markedene, hvor de spiller en viktig rolle i å gi likviditet og bidra til å matche kjøpere og selgere. IDB-er krever vanligvis en provisjon for tjenestene sine. Begrepet «inter-dealer megler» brukes i en rekke forskjellige sammenhenger, og … Les mer

Constant Maturity Swap (CMS)

En konstant forfallsswap (CMS) er en bytteavtale der den flytende delen av byttet tilbakestilles periodisk til en forhåndsbestemt tidsplan, mens den faste delen forblir konstant. De vanligste CMS-produktene er basert på LIBOR, men CMS-produkter kan også være basert på andre flytende rentereferanser, som EURIBOR eller EUROSTOXX 50. Fordelen med et CMS-produkt er at det gir … Les mer

Cboe Global Markets (Cboe) VIX av VIX (VVIX) Definisjon

Cboe Global Markets (Cboe) VIX of VIX (VVIX) Definisjon VVIX er en volatilitetsindeks som måler den forventede volatiliteten til CBOE Volatility Index (VIX). VVIX beregnes ved å ta kvadratroten av summen av kvadratene til VIX-kjøps- og salgsopsjonenes implisitte volatiliteter. Kan du kjøpe VVIX? VVIX er CBOE Volatility Index, som er et mål på den impliserte … Les mer