Byttekurs

En swaprente er kursen som to valutaer veksles til. Swaprenten brukes til å beregne rentedifferansen mellom to valutaer. Swap-renten er også kjent som cross-currency rate eller cross-rate. Hva er bytte med eksempel? En swap er en avtale mellom to parter om å bytte visse finansielle instrumenter på en bestemt dato. Den vanligste typen bytte er … Les mer

Forstå dekket renteparitet

Dekket renteparitet (CIRP) er et viktig begrep i internasjonal finans som sier at terminkursen mellom to valutaer er lik spotkursen justert for rentedifferansen mellom de to landene. Med andre ord sikrer CIRP at det ikke er noen arbitragemulighet mellom de to valutaene. Det dekkede renteparitetsforholdet er utledet fra loven om én pris, som sier at … Les mer

Forward Points Definisjon

Forwardpoeng er antall pips mellom spotprisen og terminprisen til et valutapar. En definisjon av forward-poeng kan bli funnet i de fleste online valutahandelsplattformer og i Metatrader 4-plattformen under «Navigator»-vinduet. Antall pips mellom spot- og forward-prisen er det som er kjent som «forward-poengene». Hva er fremtidssikringsstrategi? En terminsikringsstrategi er en der en trader søker å oppveie … Les mer

Forward Swap Definisjon

En terminswapdefinisjon er en omsettelig kontrakt mellom to parter som er enige om å bytte en serie kontantstrømmer på spesifiserte datoer i fremtiden. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel en valuta, rente eller råvarepris. Hva er en swap i handel? En swap er en derivatkontrakt mellom to parter som er enige … Les mer

Inter-Dealer Broker Definisjon

En inter-dealer megler (IDB) er en type finansmegler som forenkler transaksjoner mellom finansinstitusjoner. IDB-er brukes vanligvis i over-the-counter (OTC)-markedene, hvor de spiller en viktig rolle i å gi likviditet og bidra til å matche kjøpere og selgere. IDB-er krever vanligvis en provisjon for tjenestene sine. Begrepet «inter-dealer megler» brukes i en rekke forskjellige sammenhenger, og … Les mer

Constant Maturity Swap (CMS)

En konstant forfallsswap (CMS) er en bytteavtale der den flytende delen av byttet tilbakestilles periodisk til en forhåndsbestemt tidsplan, mens den faste delen forblir konstant. De vanligste CMS-produktene er basert på LIBOR, men CMS-produkter kan også være basert på andre flytende rentereferanser, som EURIBOR eller EUROSTOXX 50. Fordelen med et CMS-produkt er at det gir … Les mer

Cboe Global Markets (Cboe) VIX av VIX (VVIX) Definisjon

Cboe Global Markets (Cboe) VIX of VIX (VVIX) Definisjon VVIX er en volatilitetsindeks som måler den forventede volatiliteten til CBOE Volatility Index (VIX). VVIX beregnes ved å ta kvadratroten av summen av kvadratene til VIX-kjøps- og salgsopsjonenes implisitte volatiliteter. Kan du kjøpe VVIX? VVIX er CBOE Volatility Index, som er et mål på den impliserte … Les mer

Hva er bunnfiske i å investere?

Bunnfiske er en strategi brukt av investorer i et forsøk på å kjøpe eiendeler til en pris som har nådd bunnen, eller nådd et lavpunkt, i markedet. Håpet er at eiendelen da vil stige i pris etter hvert som markedet korrigerer seg selv. Denne strategien kan brukes med aksjer, obligasjoner, råvarer eller andre typer eiendeler. … Les mer

Definisjon av terminpris

Terminprisdefinisjonen er den teoretiske prisen på et verdipapir på et tidspunkt i fremtiden. Den fremtidige prisen er basert på underliggende faktorer som verdipapirets nåværende pris, renter og markedsforhold. Hva er formelen for terminpris? Terminpriser bestemmes av en terminkontrakt, som er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert … Les mer

Hva betyr gjennomsnitt opp i investering?

Begrepet «gjennomsnittlig opp» refererer til en handelsstrategi der en investor kjøper ytterligere enheter av et verdipapir som har falt i pris, i et forsøk på å senke deres samlede kostnadsgrunnlag. Denne strategien brukes ofte av investorer som er trygge på de langsiktige utsiktene til verdipapiret, og mener at dagens kurs gir en god kjøpsmulighet. Hva … Les mer