Inter-Dealer Broker Definisjon

En inter-dealer megler (IDB) er en type finansmegler som forenkler transaksjoner mellom finansinstitusjoner. IDB-er brukes vanligvis i over-the-counter (OTC)-markedene, hvor de spiller en viktig rolle i å gi likviditet og bidra til å matche kjøpere og selgere. IDB-er krever vanligvis en provisjon for tjenestene sine.

Begrepet "inter-dealer megler" brukes i en rekke forskjellige sammenhenger, og kan referere til enten en person eller et firma som tilbyr meglertjenester. I USA er begrepet mest brukt i verdipapirindustrien, hvor det refererer til et firma som fungerer som megler for transaksjoner mellom verdipapirhandlere. I Storbritannia brukes begrepet bredere for å referere til ethvert firma som forenkler transaksjoner mellom finansinstitusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper og pensjonsfond.

IDB-er spiller en viktig rolle i OTC-markedene ved å bidra til å skaffe likviditet og tilrettelegge for transaksjoner mellom kjøpere og selgere. IDB-er krever vanligvis en provisjon for tjenestene sine, som vanligvis er en prosentandel av transaksjonsverdien.

Hvem er den største megler-forhandleren?

Den største megler-forhandleren er Goldman Sachs, med 6,9 billioner dollar i forvaltningskapital fra og med 2019. Goldman Sachs blir fulgt av Morgan Stanley, med 4,7 billioner dollar i forvaltningskapital, og JPMorgan Chase, med 3,6 billioner dollar i forvaltningskapital.

Hvorfor er innsidehandel forbudt?

Det er noen grunner til at innsidehandel er forbudt. Den første grunnen er at det gir en urettferdig fordel for de som har tilgang til ikke-offentlig informasjon. Dette betyr at de kan gjøre handler basert på informasjon som resten av markedet ikke har, noe som gir dem en fordel.

Den andre grunnen er at innsidehandel kan brukes til å manipulere markedet. For eksempel, hvis noen vet at et selskap kommer til å kunngjøre dårlige nyheter, kan de kjøpe opp aksjer før nyhetene kunngjøres og deretter selge dem etter at kursen faller. Dette kan kunstig blåse opp eller deflatere prisen på en aksje, noe som kan skade investorer.

Den tredje grunnen er at innsidehandel kan svekke offentlig tillit til markedene. Hvis folk tror at innsidere handler basert på informasjon de ikke burde ha, kan de miste tilliten til markedene og slutte å investere. Dette kan føre til mindre likviditet og høyere transaksjonskostnader, noe som kan skade alle.

Samlet sett er innsidehandel forbudt fordi det gir en urettferdig fordel til de med tilgang til ikke-offentlig informasjon, det kan brukes til å manipulere markedet, og det kan erodere offentlig tillit til markedene.

Hvem kalles en megler?

En megler er en person eller et firma som krever et gebyr eller provisjon for å utføre kjøps- og salgsordrer sendt av en investor.

Begrepet "megler" kan referere til forskjellige typer firmaer. For eksempel tilbyr fullservicemeglere en rekke investeringsrelaterte tjenester i tillegg til å utføre handler, mens rabattmeglere kun tilbyr handelsutførelsestjenester.

I USA er meglere regulert av Securities and Exchange Commission (SEC) og Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Hva er galt med innsidehandel?

Det er noen potensielle problemer med innsidehandel. For det første kan det gi noen investorer en urettferdig fordel fremfor andre. Hvis du har tilgang til informasjon som andre investorer ikke har, kan du ta beslutninger som er mer informerte enn de er, og som kan føre til bedre investeringsbeslutninger. For det andre kan innsidehandel føre til korrupsjon. Hvis folk er i stand til å handle med innsideinformasjon, kan de bli fristet til å delta i ulovlige aktiviteter for å få den informasjonen. Til slutt kan innsidehandel destabilisere markedene. Hvis folk tror at innsidehandel er utbredt, kan de miste troen på markedene og ha mindre sannsynlighet for å investere.

Hva er market maker-aksjer?

En market maker er et firma som står klar til å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris, vanligvis referert til som "spør" eller "bud"-prisen. Market makers er typisk store institusjonelle investorer, som banker, som gir likviditet til markedet ved å kjøpe og selge store volumer av verdipapirer. Til gjengjeld for denne tjenesten krever de vanligvis en liten avgift, kjent som "spread".

Når du legger inn en bestilling for å kjøpe eller selge en aksje, gjør du det vanligvis gjennom en megler. Megleren matcher deretter bestillingen din med en annen bestilling fra en annen klient, eller med en bestilling fra en market maker. Hvis megleren ikke finner en match for bestillingen din, vil de ofte sende den til en market maker for å fylle den.

Market makers er pålagt å oppgi både en kjøps- og en salgspris for hvert verdipapir de gjør et marked i. Budprisen er prisen som market maker er villig til å kjøpe verdipapiret til, og salgsprisen er pris som market maker er villig til å selge verdipapiret til.Bud-asp-spreaden er forskjellen mellom de to prisene.

La oss for eksempel si at du ønsker å kjøpe aksjer i XYZ-aksjer. Gjeldende budpris for XYZ-aksjen er $10,00 og gjeldende salgskurs er $10,05. Dette betyr at du kan kjøpe aksjen fra market maker til $10,00 per aksje, og selge den tilbake til market maker for $10,05 per aksje. Market maker vil tjene $0,05 per aksje, eller $5,00 for hver 100 aksjer du kjøper.

Bud-asp-spreaden er hvordan markedsaktører tjener pengene sine. De tjener på spreaden ved å kjøpe lavt og selge høyt. De tjener også penger på provisjonene de tar for hver handel.

Market makers er pålagt å opprettholde likviditeten i markedet ved alltid å være klare til å kjøpe eller selge. Dette gjør de ved å kontinuerlig overvåke markedet