Forward Swap Definisjon

En terminswapdefinisjon er en omsettelig kontrakt mellom to parter som er enige om å bytte en serie kontantstrømmer på spesifiserte datoer i fremtiden. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel en valuta, rente eller råvarepris. Hva er en swap i handel? En swap er en derivatkontrakt mellom to parter som er enige … Les mer