Forward Points Definisjon

Forwardpoeng er antall pips mellom spotprisen og terminprisen til et valutapar. En definisjon av forward-poeng kan bli funnet i de fleste online valutahandelsplattformer og i Metatrader 4-plattformen under «Navigator»-vinduet. Antall pips mellom spot- og forward-prisen er det som er kjent som «forward-poengene». Hva er fremtidssikringsstrategi? En terminsikringsstrategi er en der en trader søker å oppveie … Les mer

Fibonacci-sekvensen er en serie tall der hvert tall er summen av de to foregående

Den er oppkalt etter den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci. Fibonacci-sekvensen kan brukes til å modellere vekstmønstre i naturen og løse matematiske problemer. Fibonacci-sekvensen er en serie tall der hvert tall er summen av de to foregående. Den er oppkalt etter den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci, som populariserte den på 1200-tallet. Fibonacci-sekvensen har mange bruksområder innen … Les mer

Forstå Series 24-lisensen

Series 24-lisensen er en registrering som holdes av tilsynspersonell hos megler-forhandlere som er ansvarlige for å overvåke salg av verdipapirprodukter, inkludert verdipapirfond og variable kontrakter. Lisensen innehas også av de som administrerer investeringsbankvirksomhet og private emisjoner. Serie 24-eksamenen dekker emner som hvilke typer verdipapirprodukter som kan selges, reglene og forskriftene som styrer salget av dem, … Les mer