Forward Points Definisjon

Forwardpoeng er antall pips mellom spotprisen og terminprisen til et valutapar. En definisjon av forward-poeng kan bli funnet i de fleste online valutahandelsplattformer og i Metatrader 4-plattformen under "Navigator"-vinduet. Antall pips mellom spot- og forward-prisen er det som er kjent som "forward-poengene".

Hva er fremtidssikringsstrategi?

En terminsikringsstrategi er en der en trader søker å oppveie risikoen for fremtidige kursbevegelser i et verdipapir ved å inngå en tilsvarende terminkontrakt. For eksempel, hvis en trader tror at prisen på en aksje kommer til å falle, kan han eller hun inngå en terminkontrakt for å selge aksjen til en lavere pris på et tidspunkt i fremtiden. Ved å gjøre det kan traderen låse en salgspris for aksjen, og derfor beskytte seg mot potensielle tap hvis aksjekursen faktisk faller.

Det er et par ting å huske på når du bruker en terminsikringsstrategi. For det første er det viktig å huske at en terminkontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris på et fremtidig tidspunkt. Derfor er det viktig å finne en motpart som er villig til å inngå en slik avtale med deg. I tillegg er det viktig å være klar over potensialet for prisendringer mellom tidspunktet kontrakten inngås og utløper, da dette kan påvirke lønnsomheten til handelen. Til slutt er det også viktig å være klar over gebyrer og provisjoner knyttet til inngåelse av en terminkontrakt, da disse kan tære på eventuell fortjeneste.

Hva er spredning fremover?

En forward spread er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjonskontrakter med forskjellige utløpsdatoer, men samme underliggende eiendel. Handelsmannen kjøper den nærmere daterte opsjonskontrakten og selger den lengre daterte opsjonskontrakten.

Målet med terminspreaden er å tjene på forskjellen i prisen på de to opsjonskontraktene når utløpsdatoen for den nærmere daterte kontrakten nærmer seg. Handelen anses å være lang terminspread hvis den nærmere daterte kontrakten kjøpes og short terminspreaden hvis den nærmere daterte kontrakten selges.

En viktig risiko å være klar over når du handler med terminspreader, er potensialet for at den underliggende eiendelen kan gjøre et stort trekk før utløpet av den nærmere daterte kontrakten. Dette kan føre til at verdien av terminspreaden reduseres kraftig, noe som resulterer i tap.

Hva er forskjellen mellom FX forward og FX swap?

En valutatermin er en kontrakt for å kjøpe eller selge en bestemt mengde valuta til en fastsatt pris på en fremtidig dato. En FX swap er en kontrakt for å veksle en valuta til en annen valuta, hvor de to valutaene veksles samtidig til forskjellige priser.

Hva er terminmarkedet med eksempel?

Et terminmarked er en kontrakt mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris på et fremtidig tidspunkt. Den vanligste typen terminkontrakter er en valutatermin, som brukes til å sikre seg mot valutarisiko. For eksempel kan et amerikansk selskap som forventer å motta betaling i japanske yen om tre måneder inngå en terminkontrakt for å selge yen og kjøpe dollar til gjeldende valutakurs. Dette beskytter selskapet mot risikoen for at yenen vil svekke seg mot dollar i løpet av de neste tre månedene. Hva er forskjellen mellom forward-poeng og swap-poeng? Forwardpoeng er forskjellen mellom terminprisen på en valuta og spotprisen på samme valuta. Byttepoeng er forskjellen mellom terminprisen på en valuta og prisen som samme valuta kan byttes til en annen valuta.