Byttekurs

En swaprente er kursen som to valutaer veksles til. Swaprenten brukes til å beregne rentedifferansen mellom to valutaer. Swap-renten er også kjent som cross-currency rate eller cross-rate. Hva er bytte med eksempel? En swap er en avtale mellom to parter om å bytte visse finansielle instrumenter på en bestemt dato. Den vanligste typen bytte er … Les mer

Typer og aktivaklasser av finansielle instrumenter

. Typer og aktivaklasser av finansielle instrumenter Hva er det viktigste finansielle instrumentet? Det er ikke et «viktigste finansielle instrument» – det er snarere en rekke finansielle instrumenter som er viktige, avhengig av den konkrete situasjonen. Noen av de viktigste finansielle instrumentene inkluderer: -Obligasjoner: Obligasjoner er gjeldspapirer som representerer et lån fra obligasjonsutstederen til obligasjonseieren. … Les mer

Kort (kort posisjon) definisjon

Når en investor tar en shortposisjon i et verdipapir, selger de verdipapiret i håp om at prisen skal falle slik at de kan kjøpe det tilbake til en lavere pris og realisere en fortjeneste. En kort posisjon er det motsatte av en lang posisjon, som er når en investor kjøper et verdipapir i håp om … Les mer