Volatilitetsarbitrasje

Volatilitetsarbitrage er en type statistisk arbitrage som implementeres ved å handle en portefølje av opsjoner. Nøkkelideen er å dra nytte av forskjellene i den underforståtte volatiliteten til opsjoner med forskjellige streik og utløpsdatoer.

Strategien innebærer å kjøpe opsjoner som er underpriset i forhold til deres implisitte volatilitet og selge opsjoner som er overpriset i forhold til deres implisitte volatilitet. Målet er å lage en portefølje som er deltanøytral, det vil si at den ikke er eksponert for endringer i den underliggende aktivaprisen.

Volatilitetsarbitrasje er en relativt kompleks strategi som passer best for erfarne tradere. Det krever en dyp forståelse av opsjonsprising og evnen til å administrere en portefølje av posisjoner.

Hvorfor er arbitrasje ulovlig?

Arbitrage er samtidig kjøp og salg av en eiendel for å tjene på en forskjell i prisen. Det er en form for handel som anses å være risikofri, da det ikke er sjanse for å tape penger.

Arbitrasje er imidlertid ulovlig i mange markeder, da det kan brukes til å manipulere priser. For eksempel, hvis noen skulle kjøpe en aksje til en lav pris og deretter selge den umiddelbart til en høyere pris, ville de engasjere seg i arbitrasje. Dette ville drive opp prisen på aksjen, noe som ville være urettferdig for andre investorer.

Arbitrage kan også brukes til å utnytte små prisforskjeller mellom ulike markeder. For eksempel, hvis prisen på en aksje er lavere i ett marked enn et annet, kan en investor kjøpe aksjen i det første markedet og deretter selge det i det andre markedet, og tjene penger. Dette ville være urettferdig for folk som selger aksjen i det andre markedet, siden de ville selge til en lavere pris enn de ellers kunne ha gjort.

Samlet sett er arbitrasje ulovlig fordi det kan brukes til å manipulere priser og utnytte små prisforskjeller mellom ulike markeder. Dette er urettferdig overfor andre investorer og kan føre til forvrengning i markedene.

Hvordan handler du volatilitet 75?

Forutsatt at du refererer til CBOE Volatility Index (VIX), som er et mål på den forventede 30-dagers volatiliteten til S&P 500-indeksen, er det noen måter å handle den på.

Først kan du kjøpe eller selge VIX-terminkontrakter. Disse handles på CBOE Futures Exchange og gjøres opp i kontanter. Hver kontrakt er for 1000 enheter av VIX-indeksen og er verdt $1000.

For det andre kan du kjøpe eller selge VIX-opsjonskontrakter. Disse omsettes også på CBOE og gjøres opp i kontanter. Hver kontrakt er for 100 enheter av VIX-indeksen og er verdt $100.

For det tredje kan du handle børshandlede produkter (ETPs) som sporer VIX-indeksen. Disse handles på de store børsene og kan kjøpes og selges som alle andre aksjer. Noen populære eksempler på VIX ETP-er er iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) og ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

Til slutt kan du handle VIX-futureskontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME). Disse kontraktene er for 1000 enheter av VIX-indeksen og er verdt $1000.

Hvilket er det beste eksemplet på en arbitrage? Det beste eksemplet på en arbitrasje er en situasjon hvor du har to forskjellige alternativer for å investere i et verdipapir, og du velger alternativet som vil gi deg høyest avkastning på investeringen. La oss for eksempel si at du har muligheten til å kjøpe aksjer av en aksje for $100 hver, eller å kjøpe en kjøpsopsjon på samme aksje for $110. Hvis aksjekursen går opp til $120, vil du tjene $10 per aksje ved å kjøpe aksjen, men du vil tjene $20 ved å kjøpe kjøpsopsjonen.

Hvorfor er volatilitet bra for alternativer?

Volatilitet er et nøkkelbegrep når det gjelder opsjonshandel fordi det direkte påvirker prisen på opsjonskontrakter. Når volatiliteten er høy, har opsjonsprisene en tendens til å være høyere også, siden det er større potensial for prisbevegelse og dermed større potensiale for profitt.

Opsjonshandlere oppsøker ofte verdipapirer som opplever høye nivåer av volatilitet for å utnytte den økte kursbevegelsen. Dette kan være en vellykket strategi hvis traderen er i stand til å forutsi riktig hvilken vei prisene vil bevege seg.

Volatilitet kan også brukes til å kompensere for tap i andre posisjoner. For eksempel, hvis en trader har en aksjeposisjon som taper penger, kan de kjøpe en salgsopsjon for å beskytte mot ytterligere tap. Den økte prisen på salgsopsjonen vil kompensere for noen av tapene fra aksjeposisjonen.

Totalt sett kan volatilitet være en god ting for opsjonshandlere hvis de er i stand til å forutse prisbevegelser på riktig måte. Det kan også bidra til å utligne tap i andre posisjoner.

Hvordan tjener du på volatilitet?

Det er noen forskjellige måter tradere kan tjene på volatilitet. En måte er å handle med alternativer. Når markedet er volatilt, har opsjonsprisene en tendens til å øke.Dette betyr at tradere som er lange opsjoner vil se posisjonene deres øke i verdi.

En annen måte å tjene på volatilitet er å handle futureskontrakter. Futures-kontrakter er derivater som lar tradere satse på retningen til markedet. Når markedet er volatilt, har futuresprisene en tendens til å øke. Dette betyr at handelsmenn som er lange futureskontrakter vil se posisjonene deres øke i verdi.

Til slutt kan tradere også tjene på volatilitet ved å handle aksjer. Når markedet er volatilt, har aksjekursene en tendens til å gå opp og ned. Dette betyr at handelsmenn som er lange aksjer kan tjene penger ved å kjøpe når prisene er lave og selge når prisene er høye.